VŠEM > Studium VŠEM > Stipendia VŠEM > Podnikové stipendium

Podnikové stipendium

Podniková stipendia VŠEM se vztahují na všechny studijní programy VŠEM probíhající v daném akademickém roce s tím, že každé stipendium VŠEM je vázáno na splnění, respektive plnění stanovených podmínek (na udělení stipendia není právní nárok).
  • Podnikové stipendium VŠEM umožní studium bakalářských, magisterských a doktorandských studijních programů studentům, kteří jsou zaměstnáni v rámci jednoho podnikatelského subjektu nebo organizace.
  • Podnik, který v daném termínu zahájení studia (Říjen, Leden, Duben) příslušného akademického roku přihlásí ke studiu více jak 5 studentů, má nárok na 10% snížení studijních poplatků v daném akademickém roce za každého studenta, který splní podmínky přijímacího řízení.
  • V případě zájmu většího počtu zaměstnanců bude nabídka úměrně upravena na míru danému podniku.

Kritéria a podmínky pro udělení

  • K E-přihlášce ke studiu musí být přiložena žádost o podnikové stipendium, která obsahuje název podnikatelského subjektu (organizace), seznam uchazečů o studium, razítko a podpis odpovědného pracovníka.
  • Uchazeč o podnikové stipendium uvede na přihlášce (v sekci Motivace studia): "Žádost o podnikové stipendium". V případě, že nárok na podnikové stipendium trvá i v následujících akademických letech, je nutné žádost pravidelně (pro příslušný akademický rok) obnovovat.