Právo duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je soubor práv k výsledkům (duševní) tvůrčí činnosti  člověka.

Cílem předmětu Právo duševního vlastnictví je zprostředkovat studentům pochopení základních principů práva duševního vlastnictví v obou jeho základních větvích – v oblasti autorského práva i v oblasti práv průmyslových. Studenti získají znalosti o základních institutech této oblasti práva, a dále se obeznámí se způsoby, jak lze tyto instituty využívat v ekonomické činnosti.

  • Principy práva duševního vlastnictví. Smysl, povaha zásady práva duševního vlastnictví.
  • Autorské právo obecně. Prameny autorského práva (Bernská úmluva, autorský zákon).
  • Související práva a související právní instituty. 
  • Práva k průmyslovému vlastnictví.

Peter Brezina

  • Absolvet Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (Bc.), Právnické fakutly Univerzity Karlovy (Mgr., Ph.D.).
  • Na VŠEM vyučuje od roku 2014, a to především předměty z oblastí Obchodní právo, Politologie a mezinárodní vztahy, Právní prostřední a společnost, Základy práva.

 

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan přednášející vhodně doplňoval teorii s příklady z praxe - výuka byla interaktivní se studenty.

Potěšilo mě, že pan doktor Brezina nikdy neodmítne žádnou otázku ani upozornění.

Zajímavý výklad, ve kterém se propojuje teorie s praxí. Doporučuju!