Právo na internetu

I působení na internetu má svá úskalí. Naučte se jim porozumět.

Cílem  předmětu Právo na internetu je vybavit studenty právním vědomím na jedné straně o neomezených obchodních možnostech internetu a sociálních sítí, ale na druhé straně také přísní a striktní vymáhání a dodržování autorských práv. Student získá informace, jak předejít plagiátorství při psaní své BP anebo DP.

  • Autorské dílo. Předmět, obsah a druhy autorského díla.
  • Autorství. Autor, spoluautoři, anonym, pseudonym, kolektivní dílo, PO a FO.
  • Osobnostní autorská práva. Vznik práva autorského, obsah práva autorského.
  • Majetková autorská práva. Právo dílo užít, rozmnožování, rozšiřování.

Jiří Tobíšek

  • Zaměřuje se zejména na oblasti matematiky, souvisejících oborů a základů evropského práva.
  • Mimo to se zajímá hlavně IT technologie a historii raného novověku.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan Tobíšek je jeden z dalších klenotů vyučujících na VŠEM.

Vyhovoval mi systém hodnocení.

Fajn předmět.