Public Relations

Budování vzájemných vztahů, komunikace s cílovými skupinami a posilování dobrého jména subjektu.

Předmět Public Relations uvádí do dějin public relations v kontextu celkového rozvoje marketingových komunikací. Předmětem zájmu je způsob komunikace zaměřený na porozumění veřejností, na pozitivní vnímání a přijetí sdělení. Student se seznámí s public relations jednak jako se součástí marketingového mixu, pojednávající spíše o tématech, než produktech či službách, dále jako se součástí sociální analýzy trendů a předpokládaných účinků. Student bude připraven na realizaci programů prospěšných korporacím i veřejnosti a bude seznámen s praktikami při navazování a budování vztahu mezi korporacemi i ostatními podnikatelskými subjekty i neziskovou sférou a nejrůznějšími skupinami veřejnosti (zákazníky, zaměstnanci, voliči, všeobecnou populací), včetně využívaných nástrojů (media, události, sponzorování, lobbying atd.).

 • Role public relations. Historie a rozvoj, etika a profesionalita, organizace.
 • Proces. Průzkum, plánování, cílové skupiny komunikace, české mediální prostředí.
 • Strategie. Veřejné mínění a přesvědčování, kreativita, krizový management.
 • Taktiky. Tisková zpráva, tisková konference, newsletter, brožury, TV, rozhlas, on-line.
 • Aplikace. Firmy, vlády, mezinárodní public relations, neziskové organizace, výchova, zábava.
 • Případové studie. Příprava tiskových materiálů, řízené PR kampaně.

Bohuslav Bohuněk

 • Přes 20 let působí jako novinář, který se věnuje oblasti reklamě, marketingu a médiím.
 • Spoluzakládal nejvlivnější oborový týdeník Marketing&Media, kde působil jako zástupce šéfredaktora, poté osm let vedl sesterský měsíčník Trend Marketing, následně spoluzakládal další oborový týdeník MarketingSalesMedia.
 • V rámci sociální sítě profesionálů LinkedIn založil a vede největší českou skupinu věnovanou Public Relations PRciny, za což byl v minulosti nominován na Osobnost českého PR a byl finalistou této soutěže.
 • Pravidelně zasedá v porotě soutěže Česká cena za PR.

Bohumil Kartous

 • Tiskový mluvčí a manažer public relations a marketingu ve společnosti Scio (od 2005)
 • Aktivně publikuje v českých médiích (HN, LN, MF Dnes, Britské listy, Literární noviny atd.).

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Jedny z nejlepších přednášek, které jsem na VŠEM absolvovala. Ing. Bohuněk má přehled, dokáže skvěle zaujmout, problematiku PR přednáší zajímavě, i po své 20leté praxi v PR jsem se dozvěděla něco nového. Více takových lektorů!

Přednášky měly klidnou, přátelskou atmosféru. Pedagog je odborník, který dbá na praktickou stránku předmětu, teorie nebyla v jeho podání pouze nudné odříkávání definic, ale skvěle ihned doplňoval o příklady/zážitky z praxe.

Jeden z nejlepších vyučujících na škole, student se v rámci předmětu seznámí jak pracovat s médii, čemu se vyvarovat a jak napsat tiskovou zprávu bez zbytečných chyb. Výklad pana Ing. Bohuňka předčil má očekávání, byl srozumitelný, často přikládal příklady z praxe a vedl výuku stylem diskuse.