Regionální politika a EU

Předmět seznamuje se základními pojmy a vývojem regionální ekonomie.

Předmět Regionální politika a EU seznamuje se základními pojmy a vývojem regionální ekonomie a to nejen na národní, ale také integrační úrovni, včetně systémů a procesů s nimi spojenými. Hlavním cílem je rozšířit znalosti, a to jak v rovině ekonomické teorie, tak i současné praxe, včetně dovedení role a úlohy rozhodovacích autorit od úrovně bruselské administrativy až na úroveň jednotlivých obcí.

  • Regionální ekonomie, vývoj teoretických přístupů.
  • Teorie státu a byrokracie. Diskuze o teorii státu v „Nové politické ekonomii“.
  • Zdroje financování, fiskální politika, rozpočty, dobrovolné akce a neziskový sektor.
  • Základy regionálního rozvoje, růst, rozvoj, udržitelnost.
  • Regionální politika EU. Politika hospodářské a sociální soudržnosti.
  • Regionální politika v ČR. Meziregionální rozdíly, jejich reflexe.

Milan Žák

  • Rektor VŠEM.
  • Dlouhodobě se věnuje politicko-ekonomickým aspektům ekonomického vývoje, zejména oblastem zahrnujícím vliv zájmových skupin na rozhodování, problematice korupce.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan rektor Žák je velký odborník, vypravěč a zejména skvělý člověk.

Inspirativní přednáška, pro mě osobně velmi přínosné pro pochopení a uchopení některých ekonomicko-politických jevů, přednáška navíc obohacena o aktuální zajímavosti z hospodářské politiky, což velmi osvěžilo výklad. Děkuji!

Pan rektor je zárukou kvality!