Reklama a marketing ve sportu

Propojení marketingu a sportu vyžaduje znalosti, které se teď můžete naučit i vy.

Cílem předmětu Reklama a marketing ve sportu je osvojení znalosti sportovního marketingu ke tvorbě marketingových konceptů pro sportovní organizace především v oblasti reklamy a sponzorování. V této souvislosti se studenti seznámí s obsahem sportovního marketingu ve světě i možnostmi marketingových aplikací v prostředí České republiky. Specificky se předmět zaměřuje na problematiku sponzorování a reklamy v oblasti sportu.

  • Propedeutika marketingu sportu. Charakteristika prostředí sportu.
  • Role marketingu ve sportu. Sport jako průmyslové odvětví, klasifikace sportovních produktů.
  • Reklama ve sportu.
  • Sponzorování sportu. Podstata sponzorování ve sportu, dary ve sportu, druhy sponzorování.
  • Trendy. Fotbalové utkání jako produkt pro marketing, olympijský marketing.

Peter Slunčík

  •  Profesní orientace na management sportu, podnikovou ekonomiku s orientací na konkurenceschopnost a systemickou konkurenceschopnost, odlišnosti podniků sportu a produkčně orientovaných podniků.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Zajímavé propojení znalostí z oblasti reklamy a sportu.

Velmi přínosný předmět, který se jen tak někde neučí.

Super!