Řízení inovací

Činnost jejíž cílem je usnadnit průběh změny a efektivně realizovat zvolenou strategii.

Cílem výuky předmětu Řízení inovací je dokázat, že komplexní inovace nejsou jen výsledkem náhody, nebo ojedinělého nápadu, ale cílevědomě řízeným procesem podnikatelského charakteru. Aktuální předmět učí studenty systematickému hledání pokrokových změn, jejich systematickému třídění a praktickému využívání v praxi podnikatelů. V předmětu se hojně využívají případové studie a prezentace studentů. Představuje studentům inovace jako řízené konstrukční, technologické, organizační, motivační a kontrolně-finanční postupy.

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM