Řízení vztahů se zákazníky

Vztah se zákazníkem tvoří jeden z pilířů úspěchu v marketingu. Teď se ho můžete naučit správně budovat!

Předmět Řízení vztahů se zákazníky představuje oblast marketingu-managementu, která je zaměřena na vztahy se zákazníky. Tento koncept zákaznického přístupu je pojat jako základní strategie podniku, která dovede podnik k úspěšnému působení na trhu. Kromě témat získávání a udržování zákazníků je bližší prostor věnován tomu, jak vytvářet efektivní nabídku výrobků či služeb – na základě sledování hodnoty vnímané zákazníkem a následně společnostu tvorbou hodnoty. Významné je i chápání zákaznické základny jako jedno z „aktiv“ podniku, a tedy i snaha o jeho hodnotový růst. V předmětu je řešeno i CRM aplikované ve firemní sféře. 

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů. Tradiční a vztahový marketing.
  • Customer Value. Hodnota vnímaná zákazníkem a její složky-
  • Zákaznická základna. Získávání zákazníků. Udržování a retence zákazníků.
  • Orientace na zákazníka v B2B prostředí.
  • Automatizace CRM. Podstata, nástroje.
  • Management orientace na zákazníka. Vývoj CRM.

Kamila Tišlerová

  • Doktorát v oboru Ekonomika a management získala v roce 2012.
  • Na VŠEM se zaměřuje na marketingové předměty.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pokud se plánujete věnovat oblasti marketingu, rozhodně si tenhle předmět zapište.

Velmi přínosné hodiny.

S výukou a paní doktorkou Tišlerovou jsem byla spokojená. Předmět naplnil mé očekávání.