Sociologie řízení

Sociologická aplikace, která se zabývá firmou či organizací jako sociálním systémem.

V předmětu Sociologie řízení se přesvědčíte, že nejdůležitějším faktorem v každé firmě jsou lidé, kteří v ní pracují a jejich výkonnost ovlivňují sociální vztahy na pracovišti.

Podíváme se na firmu/organizaci pohledem sociologů jako na sociální organismus se všemi jeho klady a zápory.

Teoretické modely jsou ilustrovány na pozitivních i negativních příkladech z praxe. Budeme se zabývat nejen klasickými pracovišti, ale také výzvami, které přináší teleworking.

  • jaké jsou sociologické aspekty modelů řízení firem a organizací
  • jak efektivně řídit firmu s ohledem na její sociální struktury
  • jak fungují pracovní skupiny
  • jaké problémy mohou vzniknout mezi pracovníky a jak je možné je řešit

Jiří Boháček

  • Během studií se zaměřoval na strategický marketing, marketingový výzkum a sociologii.
  • Autor několika odborných publikací v domácích i zahraničních časopisech.
  • Dlouholetá praxe ve vedení marketingu automobilky Škoda Auto a vedení zahraničních kursů marketingu, sociologie a MBA kurzů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Vyučující byl skvělý! Kromě toho, že je odborník, používá humorné glosy, díky nimž udrží pozornost, oživí výuku a navodí přátelskou atmosféru.

Skvělý člověk, který umí zaujmout.

Pan doktor byl nejlepší vyučující, kterého jsme zatím měli. Uměl velmi zaujmout, byl to výborný teoretik (klobouk dolů k vědomostem) s velmi obsáhlou praxí. Vše podával velmi lidsky, ráda bych se účastnila jeho dalších přednášek. Zdravím ho a velké díky.