Sportovní management

Poznejte specifikace managementu v oblasti sportu a spotovních aktivit.

Cílem předmětu Sportovní management je osvojení si základů a principů organizačního uspořádání jednotlivých forem sportovních aktivit. Studenti se seznámí s úlohou státu v podpoře a zabezpečení sportu a se způsobem řízení jednotlivých složek na celostátní, regionální a místní úrovni. Dále se pak zaměří na postavení neziskové sféry v oblasti sportu, na význam sportovních organizací, jejich strukturu a principy a mechanizmy jejich řízení.

  • Formy sportu a jejich řízení.
  • Role státních institucí.
  • Sportovní organizace. Specifika a význam nestátní sféry v organizaci a řízení sportu.
  • Management sportovních akcí.

Jaroslav Nekola

  • Zaměřuje se na problematiku Sociologického výzkumu sportu, Modelování a prognózování společenských proces a Antidopingovou problematiku ve sportu.
  • Po roce 1989 byl jedním z iniciátorů založení Antidopingového výboru.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Super předmět.

Pro všechny nadšence do sportovního prostředí to bude nejlepší předmět studia!

Nejvíc se mi líbily osobní příběhy lektora.