Strategický management

Strategické jednání podniků v současné době.

Cílem předmětu Strategický management je získání přehledu o faktorech a silách, které působí na současné podniky a jak na ně podniky reagují svými strategickými postupy.

Dále se předmět zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace.

  • poznání faktorů, které v dnešní době působí na podniky a jak na ně podniky reagují
  • jaké kroky vedou k formulování, výběru a zavedení strategie
  • jaké strategie podniky volí a co je jejich cílem
  • jaká jsou specifika nadnárodních společností

Roman Zuzák

  • Má 28 let praxe převážně v manažerských pozicích, podnikání a poradenství. Na VŠ působí 20 let.
  • Také je autorem několika desítek publikací, vědeckých a odborných článků včetně zahraničních.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

S předmětem jsem spokojená. Vyučující je mnoholetý odborník v oboru.

Na vyučujícím je vidět mnoho let praxe a zkušeností, které může předat. Velmi zajímavé byly např. případové studie při videocvičení.

Dobrý lektor.