Strategický marketing

Soubor postupů, s nimiž lze vyhrát konkurenční boj o uspokojování potřeb zákazníka.

Předmět Strategický marketing obsahuje jak teorii marketingu od analýz marketingového prostředí až po jednotlivé strategie marketingového mixu, tak případové studie, na nichž jsou strategie vysvětlovány.

Hlavním cílem předmětu ovšem není zahltit studenty telefonním seznamem teorií, ale naučit je strategicky myslet.

Jen když se naučíte obětovat bitvu, můžete vyhrát válku.

  • jak marketing funguje v moderní firmě
  • jak zjišťovat informace o zákaznících, konkurenci, trhu a dalších složkách marketingového prostředí
  • jak tyto informace efektivně zpracovávat a odvozovat z nich doporučení
  • jaké jsou možnosti marketingové strategie
  • jak se používají jednotlivé nástroje marketingového mixu

Zdeněk Linhart

  • V posledních letech publikuje výzkum o vnímání reklamy ve spolupráci s kolegou Dianoux z Francie a výzkum o biorafinérii s vazbou na biopaliva s kolegou Hönigem z katedry chemie ČZU.
  • Rovněž publikoval o vlivu softwarových aplikací na Internetu na učení a řízení.

Kamila Tišlerová

  • Doktorát v oboru Ekonomika a management získala v roce 2012.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Lektor propojuje teorii s praxí. Díky tomu je snadné chápat a orientovat se v probírané problematice a dále jí tak aplikovat.

Profesionální přístup lektorky, velmi dynamický a energický výklad, velmi propojeno s praxí. Studenti se nenudili a neustále kriticky uvažovali na různá témata.

Zajímavé přednášky.