VŠEM > Studium VŠEM > Magisterské programy MBA > Struktura MBA Education

Čas čtení: 2 min.Struktura MBA Education

Magisterský 1 letý (12 měsíců) profesní program Master of Business Administration Education v distanční formě studia určený zájemcům o manažersko - ekonomické vzdělání, se zaměřením na manažerské funkce na úrovni středního a vyššího managementu.

  • Možnost zahájení studia bez bakalářského vzdělání v případě doložení 5 leté praxe ve středním či vyšším managementu.
  • Možnost kompletní individualizace studia na základě studijních materiálů a podkladů.
  • Výuková soustředění a semináře s možností zkouškových výstupů.
  • Absolvování zkoušek dle individuálního plánu v průběhu celého studia (12 měsíců).
  • Průběžné konzultace s odborníky a akademickými pracovníky VŠEM.
  • MBA Education obsahuje 11 povinných studijních předmětů (zkouška - ZK, zápočet - ZP).
ZÁKLADNÍ A OBOROVÝ BLOK
Úvod do studia /ZP
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Ekonomické a sociální inovace /ZK
Projektový management /ZK
Právo obchodních korporací /ZK
Seminář odborných prací a projektů /ZP
Strategický management /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Pracovní právo /ZK
Systémy řízení /ZK
Řízení lidských zdrojů /ZK
Marketing /ZK
Mezinárodní marketing /ZK

Kontrola a výstupy studia

PŘEHLED KONTROLY STUDIAKREDITY
Zkoušky
11x zkouška
55
Písemná práce
písemný výstup
10
Písemná závěrečná zkouška (ZZK)
Strategie a management organizací
10
Závěrečná práce
Závěrečná práce 20