VŠEM > Studium VŠEM > Struktura MBA Education

Čas čtení: 2 min.Struktura MBA Education

Magisterský 1 letý (12 měsíců) profesní program Master of Business Administration Education se zaměřením na manažerské funkce na úrovni středního a vyššího managementu v distanční formě studia.

 • MBA Education obsahuje 11 povinných studijních předmětů (zkouška - ZK, zápočet - ZP).
 • Individualizace studia na základě studijních materiálů a podkladů (distanční forma).
 • Průběžné konzultace s odborníky a akademickými pracovníky VŠEM.
 • Možnost zahájení studia bez bakalářského vzdělání v případě doložení 5 leté praxe ve středním či vyšším managementu.
 • Znalost současných manažerských perspektiv a přístupů k modernímu pojetí řízení projektů, lidských zdrojů, marketingových strategií i organizační jednotky jako celku.
 • Schopnost manažerské práce a řízení projektů, strategické myšlení a schopnost identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost organizace.
 • Práce s informacemi, při odpovídajícím důrazu na jejich relevanci a kvalitu.
 • Schopnost dosahovat výsledků, orientace na cíl a schopnost stanovení cílů.
 • Schopnost dalšího vzdělávání a získávání potřebných odborných znalostí a dovedností, schopnost se kontinuálně učit a rozvíjet.
 • Ekonomické myšlení a společnost
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Projektový management
 • Strategický management
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Systémy řízení
 • Řízení lidských zdrojů
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Marketing
 • Mezinárodní marketing
 • Obsah studijních předmětů
 • Úvod do studia
 • Studijní a prezentační dovednosti
 • Efektivní učení a sebekoučování
 • Kritické myšlení
 • Psychohygiena a jak zvládat stres
 • Time management a prokrastinace