VŠEM > Studium VŠEM > Struktura studia MBA ENG

Struktura studia MBA ENG

Magisterský 1letý (12 měsíců) profesní program Master of Business Administration MBA (prezenční forma, distanční forma studia), realizovaný v Anglickém jazyce. Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP).

Základní blok / Oborový blok / Specializační blok

Všechny 3 výukové bloky (základní, oborový, specializační) obsahují 3 povinné předměty

ZÁKLADNÍ BLOKOBOROVÝ BLOKSPECIALIZAČNÍ BLOK
Úvod do studia
Diplomový seminář
Managerial Economics
Human Resource Management
Financial Management
Economic and Social Innovations
Project Management
Market Research
Management
Business Economy
Marketing

Výstupy a kontrola studia

PŘEHLED KONTROLY STUDIA
KREDITY P/K
Studijní předměty
Basic block /3x ZK
Field block /3x ZK
Specialization block /3x ZK
15/15
15/15
15/15
Písemné práce
Seminar paper (Field block) /1x SP

15/15

Praktické aplikace
Seminars, Lectures /ZP 12/-
Závěrečná zkouška
Organizational Management 10
Závěrečná práce a obhajoba závěrečné práce
Závěrečná práce
Souborná ústní ZZK
20/20