VŠEM > Studium VŠEM > Struktura MBA Executive

Čas čtení: 2 min.Struktura MBA Executive

Magisterský 1 letý (12 měsíců) profesní program Master of Business Administration Executive v kombinované formě studia (v českém jazyce), který je zaměřen na všestranný rozvoj manažerů s důrazem na expertní zkušenosti, reálné projekty, praxe a sdílení zkušeností v rámci organizací/podniků (Networking, Best practices, Leading examples).

  • MBA Executive je určen zájemcům o praktické profesní vzdělávání na příkladech reálných organizací/firem a jejich vrcholových manažerů, kdy se předpokládá aktivní účast studentů na projektech/exkurzích a seminářích s jejich osobní interakcí.
  • Student se účastní dílčích akcí (manažerské semináře, projekty/exkurze), ze kterých zpracovává příslušný písemný výstup dokládající rozvoj znalostí a kompetencí u studenta s tím, že písemné výstupy jsou náhradou zkoušky (ZK).
MANAŽERSKÉ SEMINÁŘEPROJEKTY/EXKURZE
Úvod do studia /ZP
Interkulturní komunikace /ZK
Ekonomické a sociální inovace /ZK
Mezinárodní marketing /ZK
Projektový management v praxi /ZK
Trendy v řízení lidských zdrojů /ZK
Nová média /ZK
Manažerský controlling /ZK
Seminář odborných prací a projektů /ZP
Mezinárodní výrobní organizace /ZK
Born global /ZK
Český rodinný podnik /ZK
Start-up/Spin-off /ZK
Malý/střední podnik ve fázi růstu a rozvoje /ZK
  • Jednodenní seminář vedený mentorem
  • Odborný písemný výstup (v rozsahu 5 - 20 stran)
  • Jednodenní exkurze ve vybrané organizaci/podniku (prezentace managementu, diskuze)
  • Odborný písemný výstup (v rozsahu 5 - 20 stran)