Time management

Naučte se efektivně plánovat svůj čas!

Zlepšit hospodaření s časem, prostřednictvím základních technik sebeřízení. Předmět Time management propojuje teorii řízení času s dovednostní částí, která se týká pravidel sebe-disciplíny, komunikačních dovedností nebo schopností zacházet se stresem či emocemi. Student získá schopnost používat efektivní techniky plánování, prioritizování nebo soustředění. Student si dále osvojí teoretické i praktické povědomí o účinných metodách sebe-disciplíny. Úspěšné absolvování předmětu zvýší studentovu schopnost efektivního hospodaření s časem na bázi 24/7 a pomůže tak s organizací náročných pracovních dnů, i osobního volna.

  • Běh života, role a úkoly v něm. Jaké aktivity obsahuje pracovní den a týden.
  • Klíčové techniky pro lepší hospodaření s časem a spokojenější život. 
  • Aspekty ovlivňující práci s časem.

Lucie Depoo

  • Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM.
  • Ve své specializaci se zaměřuje na management mobility a management rozvoje, vzdělávání a znalostí.

  • Na VŠEM vyučuje Management, Management lidských zdrojů a příbuzné programy v češtině i v angličtině pro bakalářské, magisterské i MBA programy.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přínosné do života, moc doporučuju!

Překvapila mě spousta nových informací.

Zajímavé přednášky, hodně příkladů z praxe.