Tvorba webu

Základní koncept fungování webových stránek.

Cílem kurzu Tvorba webu je poskytnout úvod do webového vývoje a seznámit studenty se základními koncepty fungování web stránek. Studenti se seznámí s hlavními prvky webu, kódem html a stylováním pomocí kaskádních CSS stylů. Kurz vysvětlí jak se tvoří struktura webu čistě pomocí html a CSS a také pomocí framewroku Bootstrap, který poskytuje mnoho hotových funkcí.
V dnešní době marketéři velmi často úzce spolupracují s vývojáři nebo techniky, kteří spravují různé technologie. V obou oborech typicky pracují jiné typy osobností a stává se, že si nerozumí a neví, co druhá strana dělá. V tomto předmětu se studenti – budoucí marketéři – blíže seznámí s technologií kolem webu.

  • Co je web. Architektura klient-server. Seznámení s architekturou klient-server.
  • Webové služby na serveru. Funkce serveru a služby důležité pro web.
  • Prohlížeč a jeho funkce, zobrazení webu. 
  • Editory pro web development, online nástroje, WYSIWYG. Výhody a nevýhody.
  • Html kód a jeho struktura. Základní prvky html.
  • CSS a stylování, SCSS. Základní použití stylů, funkce kaskády.
  • UX a funkce webu. Souvislost mezi designem a user experience.
  • Nástroje pro projektový management.

Peter Matisko

  • V roce 2012  založil vlastní firmu Cyberma s.r.o. zaměřenou na online technologie, marketing, online marketing, reklamu a vývoj webů.
  • Pro několik klientů zabezpečuje reklamu na sociálních sítích a Google.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan doktor Matisko je odborník na tématiku marketingu propojenou s moderními technologiemi. Oceňuji pečlivé zodpovídání otázek, které se týkaly více technických záležitostí v rámci online marketingu.

Předmět je velmi aktuální, vyučující uváděl příklady z praxe a srozumitelně přednášel. Vždy tu byl pro jakékoliv dotazy či připomínky studentů, velmi oceňuji možnost ukončení předmětu na přednášce.

Zajímavé hodiny propojené s praxí.