Volby a volební systémy

Předmět navazuje na povinný kurz v oblasti politologie (Politologie a mezinárodní vztahy, Stát a politické prostředí) a dále rozvíjí jeden jeho dílčí aspekt.

Předmět Volby a volební systémy je koncipován jako teoretický kurz s praktickým dosahem. Studenti získají vhled do problematiky voleb a jejich modalit, a pochopí vliv konkrétního modelu voleb na podobu politického prostředí v dané politické obci. Seznámí se s tím, jaké různé podoby mohou demokratické volby, a které všechny parametry (kromě vlastního hlasování) mohou jejich výsledek ovlivnit. V praktické části kurzu se studenti sami zaměří na konkrétní volby v různých politických prostředích světa, na kampaně k těmto volbám směřující a na to, které jejich prvky lze převést i do jiného politického prostředí.

  • Volby a volební systémy. Vymezení pojmu voleb a jejich role v demokratické politice.
  • Systém relativní většiny. Principy a uplatnění systému relativní většiny.
  • Systém absolutní většiny.
  • Poměrný volební systém.

Peter Brezina

  • Právník, překladatel, zprostředkovatel.
  • Absolvent Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (Bc.), Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr., Ph.D.).
  • Na VŠEM působí od roku 2014.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Potěšilo mě, že pan doktor Brezina neodmítne žádnou otázku ani upozornění.

Pan přednášející vhodně doplňoval teorii s příklady z praxe - výuka byla interaktivní se studenty.

Profesor Brezina je užasný člověk, který umí předat své znalosti. Studenty umí zaujmout. Přednášky byly velmi zajímavé, ale zabavné.