VŠEM > Informace VŠEM > Aktuálně (archiv)

Aktuálně (archiv)

22/12/2009 VŠEM_117 Testovací verze E-learningu VŠEM

Byla spuštěna testovací verze e-learningu VŠEM, který je vyvíjen v rámci projektu OPPA spolufinancovaným Evropským sociálním fondem. V současné době je e-learning k dispozici pro předměty Ekonomika podniku, Makroekonomie a Základy managementu. Aplikace je přístupná po přihlášení viz E-learning VŠEM. Přihlašovací údaje jsou shodné s přhlášením do SIS VŠEM. Upozorňujeme studenty, že současná verze e-learningu je stále v testovacím provozu a z tohoto důvodu může obsahovat drobné nepřesnosti, které budou průběžně odstraňovány. Veškeré Vaše připomínky a návrhy uvítáme. Věříme, že nová aplikace studentům pomůže při studiu a za spolupráci při jejím vývoji děkujeme.

17/12/2009 VŠEM_116 PF 2010

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, mnoho pracovních i studijních úspěchů v novém roce 2010 přeje všem studentům, absolventům a pedagogickým pracovníkům Vysoká škola ekonomie a managementu.

17/12/2009 VŠEM_115 Zpravodaj VŠEM 01/2009/2010

Byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM 01 (17/12/09). Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme studenty o jeho důkladné prostudování. Z obsahu: akreditace ACBSP, cena prof. Milana Sojky, akreditace nového studijního oboru, ubytovací stipendium, zkouškové testy (leden 2010), vyhrazené zkouškové termíny (VZT), mezinárodní studijní program ESC - VŠEM (Bc.), nahlédnutí do testu (revize testu), vzorové zkouškové testy, administrace zkouškových soustředění, opakování výuky, výuka v anglickém jazyce, cyklus odborných přednášek (praktické aplikace), docházkový a registrační sytém (DRS), Cena rektora VŠEM, Nařízení rektora (č. 5 - 11), program Erasmus, promoce absolventů, uznávání předmětů/zkoušek, Studentská rada VŠEM (spoluzacivsem.cz), aktualita VŠEM, Olympijské stipendium, změna hlasového a informačního systému VŠEM, e-learning VŠEM (projekt OPPA), akademické mistrovství ČR, osobnost VŠEM (Jiří Ježek), spolupráce s firmou Asics, projekt Skutečný dárek (Člověk v tísni), výročí 17. listopadu, dovolená (19.12.2009 - 04.01.2010).

17/12/2009 VšEM_114 Změna bodového hodnocení zkouškových testů (od 1.1.2010)

Na základě jednání Akademické rady nabídlo vedení VŠEM zástupcům Studentské rady možnost změny v systému bodového hodnocení zkouškových testů již v průběhu AR 2009/2010, a to od 1.1.2010. Podmínky a pravidla těchto změn jsou uvedeny v dokumentu Změny v systému bodového hodnocení zkouškových testů. V případě nejasností a dotazů se obracejte na své zástupce ve Studentské radě. Vzhledem k tomu, že Studentská rada se svým podpisem zavázala za všechny studenty VŠEM, žádáme Vás o pečlivé prostudování dokumentu a striktní dodržování uvedených pravidel.

04/12/2009 VŠEM_113 Akademické mistrovství ČR

Dne 11.1.2010 se uskuteční Akademické mistrovství ČR v halové atletice jednotlivců a družstev (Praha, přetlaková hala Strahov). Závodními disciplínami jsou běh, dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m. Přihlášky jsou přijímány do 1.1.2010 prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Karta sportovce.

27/11/09 VŠEM_112 Dovolená VŠEM (19.12.2009 - 4.1.2010)

Od 19.12.2009 do 4.1.2010 probíhá dovolená všech administrativních pracovišť Vysoké školy ekonomie a managementu (studijní oddělení, rektorát, IPC). Dotazy a žádosti studentů zaslané v tomto termínu budou vyřízeny po 5.1.2010. Děkujeme za pochopení.

20/11/09 VŠEM_111 Projekt Skutečný dárek

Humanitární organizace Člověk v tísni vyhlásila nový projekt "Darujte skutečný dárek". Kupte si netradiční darovací certifikát organizace Člověk v tísni. Uděláte radost sobě i svým blízkým a zároveň pomůžete lidem v nejchudších zemích světa. 100% hodnoty darovacího certifikátu jde na konto sbírky organizace Člověk v tísni Skutečná pomoc. Cenu certifikátu si navíc můžete odečíst z daní. Podrobnosti naleznete na webových stránkách projektu www.skutecnydarek.cz

20/11/09 VŠEM_110 E-books

Elektronická podoba učebních textů VŠEM/E-books jako elektronická verze základní literatury ke studijním předmětům/modulům (nejvyšší "řada" studijních a výukových materiálů VŠEM). Dokumenty jsou uzamčeny prostřednictvím programu pro prohlížení zabezpečených PDF souborů LockLizard (přístup k E-books pouze pro studenty a absolventy VŠEM).

20/11/09 VŠEM_109 VŠEM v Africe

Vysoká škola ekonomie a managementu zahájila realizaci rozvojového projektu VŠEM v Africe s cílem pomoci při přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Vysoká škola ekonomie a managementu je investorem stavby základní školy u vesnic Doma a Umala (Etiopie) pro cca 160 dětí ve věku 7 - 15 let (realizátorem stavby je humanitární organizace Člověk v tísni).

20/11/09 VŠEM_108 Slavnostní promoce

Dne 27.11.2009 od 11 hod. se uskuteční slavnostní promoce absolventů bakalářských (Bc.) a magisterských (Ing./MBA) studijních programů na Vysoké škole ekonomie a managementu v Aule Českého vysokého učení technického v Praze - Betlémské kapli. Absolventi VŠEM převezmou v rámci slavnostního aktu vysokoškolský diplom a složí absolventský slib k rukám rektora VŠEM.

20/11/09 VŠEM_107 Dny otevřených dveří VŠEM

Ve dnech 1.12.2009 a 5.1.2010 (pravidelně každé první úterý v měsíci od 17 hod.) probíhají "Dny otevřených dveří VŠEM". Dny otevřených dveří prezentují informace o studiu a studijních programech, podmínkách, průběhu a administraci studia na VŠEM, registrace zájemců prostřednictvím formuláře Informační materiály/Den otevřených dveří

20/11/09 VŠEM_106 Osobnost VŠEM

Osobností VŠEM se může stát jedinec, skupina jedinců či organizace, se kterou VŠEM spolupracuje a která se významně zasazuje o prosazování cílů vytyčených projektem Studium VŠEM! Osobní VŠEM pro měsíc listopad se stal student VŠEM Jiří Ježek, paralympijský vítěz, mistr světa a držitel světového rekordu v cyklistice.

20/11/09 VŠEM_105 Zahájení studia Leden 2010

Ve dnech 5.12. až 8.12.2009 se uskuteční řádné termíny přijímacího řízení na Vysokou školu ekonomie a managementu pro bakalářské a magisterské studijní programy (Bc./Ing./MBA). Doporučený termín podání přihlášek na VŠEM do 1.12.2009 s termínem zahájení studia leden 2010, viz Přijímací řízení (podmínky, obsah, průběh přijímacího řízení).

16/11/09 VŠEM_104 Akademické mistrovství ČR v halové atletice

Dne 11.1.2010 se bude konat Akademické mistrovství ČR v halové atletice jednotlivců a družstev (Praha, přetlaková hala Strahov) studentů prezenčního i kombinovaného studia vysokých škol. Za školu mohou v každé disciplíně startovat nejvýše 3 závodníci (-ice). Přihlášky zasílejte prostřednictvím Studijního formuláře/Karta sportovce nejpozdeji do 1.1.2010.

13/11/09 VŠEM_103 Oslavme 20 let svobody

Události 17. listopadu stojí za to stále připomínat. V den 20. výročí se uskuteční akce 20 let bez opony – Máme co slavit! Připojte se ke studentům VŠEM! Pochod z Albertova (15 hod.) na Národní třídu, od 18 hod. koncert za doprovodu Monkey Business vystoupí Vladimír Mišík, Dan Bárta, Vlasta Třešňák, Lenka Dusilová, Vladimír Merta, Pavel Zajíček, Tony Ducháček, Michal Ambrož.

30/10/09 VŠEM_102 Nařízení rektora č. 09/2009

Zveřejněno Nařízení rektora č.09/2009 týkající se Delegování pravomocí rektora Vysoké školy ekonomie a managementu, viz Vnitřní předpisy VŠEM/Nařízení rektora https://www.vsem.cz/narizeni-rektora-vsem.html

29/10/09 VŠEM_101 Přednáška Jiřího Rusnoka Česká ekonomika v postkrizovém období - konec NERVu

Dne 11.11. 2009 od 15,00 hod. v učebně č. 402 uskuteční přednáška pana Jiřího Rusnoka na téma Česká ekonomika v postkrizovém období - konec NERVu. Jiří Rusnok působí ve společnosti ING jako Executive Advisor to the RMC&Chief Economist&Director Pension. Přednáška se uskuteční v českém jazyce a je možné se na ni přihlásit prostřednictvím Studijního formuláře/Konference a semináře nejpozději do 9.11. 2009. Kapacita učebny je omezena.

27/10/09 VŠEM_100 Seminární práce_MBA

1. Dne 13. 12. 2009 od 10:00 hod. (uč. 302) se budou konat prezentace všech seminárních prací (SP) schválených studijním oddělením po 25. 10. 2009 (splňujících veškeré administrativní náležitosti). Účast všech studentů, jejichž minimálně jedna SP splňuje výše uvedenou podmínku, je povinná. Účast všech ostatních studentů je doporučena (bez nutnosti přihlášení). 2. Studenti se na termín prezentace přihlašují prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta (VZT), 13.12.2009, a to nejpozději do 9.12.2009 (23:59). 3. Jeden student může v rámci jednoho termínu prezentovat i více než jednu seminární práci. 4. Prezentace k seminárním pracím ve formátu ppt (max. 10 slidů) je nutno zaslat do 1. 12. 2009 prostřednictvím Studijního formuláře/Žádost/Dotaz/Seminární práce/Seminární blok. V případě, že student do uvedeného data prezentaci nezašle, výsledná klasifikace SP je „nevyhověl/a“ (4). 5. Pokud se student na prezentaci SP nepřihlásí, nebo v případě, že se prezentace (bez řádné omluvy) nezúčastní, obdrží výslednou klasifikaci SP „nevyhověl/a“ (4). Student je povinen seminární práci přepracovat, znovu poslat k hodnocení, zaslat přepracovanou prezentaci a přihlásit se na další termín prezentací. 6. Informace týkající se prezentací SP, viz https://www.vsem.cz/ukonceni-predmetu-modulu-mba.html

27/10/09 VŠEM_099 Docházka na výukových soustředěních

Vážení studenti, 1) V případě prokazatelných technických problémů docházkového a registračního systému je studentovi docházka doplněna zpětně studijním oddělením VŠEM do konce příslušného trimestru. 2) V případě opomenutí studenta nebo jeho chybné registrace u docházkového terminálu nemá student nárok na zpětné doplnění docházky v SIS VŠEM. 3) Účast na výukových soustředěních je vypočítávána z celkového počtu výukových hodin pro daný studijní předmět/modul z rozvrhu studenta v SIS VŠEM. 4) Pokud si student nevyzvedl studentskou kartu v rámci administrativního zápisu (AZ), respektive v mimořádném termínu AZ nebo dodatečném termínu AZ (do 10.10.2009) a zároveň nezapsal svou účast na výukových soustředěních (prezenční listina na studijním oddělení VŠEM) není možné uvedenou docházku studentovi zpětně doplnit do SIS VŠEM.

14/10/09 VŠEM_098 Ubytovací a sociální stipendium (P1)

Studenti prvních ročníků, kteří žádají o ubytovací a sociální stipendium, musí doručit strojově vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o přiznání těchto stipendií na studijní oddělení VŠEM nejpozději do 31.10.2009. V případě sociálního stipendia je nutné doložit písemné potvrzení vydané úřadem státní sociální podpory pro účely přiznání přídavku na dítě.

30/09/09 VŠEM_097 Telefonické hovory studentů

Vzhledem k právě probíhajícím administrativním zápisům do prvních ročníků nemá studijní oddělení dostatečnou kapacitu na vyřizování telefonických hovorů. Prioritně jsou vyřizovány dotazy a žádosti studentů zaslané prostřednictvím Studijních formulářů nebo při fyzické přítomnosti studentů na studijním oddělení, spolu s přípravou podkladů na výuková a zkoušková soustředění. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

23/09/09 VŠEM_096 Studijní předměty vyučované v AJ

Zveřejněna nabídka studijních předmětů vyučovaných v AJ, které je možné absolvovat v průběhu 1. trimestru akademického roku 2009/2010. Na jednotlivé předměty, jejichž výuka probíhá vždy v pěti, případně ve čtyřech výukových soustředěních (s výjimkou předmětu Business English) ve všední dny, je možné se přihlašovat prostřednictvím Vyhrazených zkouškových soustředění, viz SIS VŠEM/Přehled VZT (prezenční forma studia), resp. Studijního formuláře/Konference a semináře/Studijní předměty vyučované v AJ, s uvedením vybraného studijního předmětu (kombinovaná forma studia). Termíny, časy zahájení a ukončení jednotlivých výukových soustředění jsou uvedeny v anotacích jednotlivých předmětů. Přihlášení a odhlášení z daného studijního předmětu je možné vždy nejpozději 2 dny před prvním výukovým soustředěním daného studijního předmětu. V případě, že se student na daný studijní předmět přihlásí a výuky se následně bez řádného odhlášení nebude chtít zúčastnit, případně nesloží úspěšně zkoušku, v E-indexu bude klasifikován stupněm nevyhověl/a. Studenti studijních skupin PKLZ 2, PKLZ 3, PKLZ 4, PPE 3, PPE 4, PPE 5 jsou v rámci Praktických aplikací povinni úspěšně absolvovat minimálně 1 studijní předmět vyučovaný v anglickém jazyce, a to za celou dobu studia. Nabídka volných míst v jednotlivých studijních předmětech je kapacitně omezená a je prioritně určena pro studenty prezenční formy studia. O přidělení volného studijního místa budou zájemci z řad studentů kombinované formy studia informováni prostřednictvím e-mailu nejpozději 2 dny před konáním prvního výukového soustředění daného studijního předmětu. 

13/09/09 VŠEM_095 Změna úřední doby administrativních pracovišť VŠEM

Od nového akademického roku 2009/2010 dochází ke změně úřední doby administrativních pracovišť VŠEM (studijní, technické, finanční oddělení, rektorát, IPC) s tím, že uvedená změna platí i pro vyřizování telefonických hovorů studentů. Upozorňujeme studenty, že uvedená úřední doba VŠEM bude striktně dodržovaná (Po - Pá: 12 – 17 hod. So - Ne: 10 – 13 hod.).

10/09/09 VŠEM_094 Statistika administrace

Aktualizována statistika administrace administrativních pracovišť Vysoké školy ekonomie a managementu, která zobrazuje počet zaslaných formulářů a následně odpovědí přes Studentský informační systém VŠEM v daném akademickém roce, viz https://www.vsem.cz/statistika-administrace.html

02/09/09 VŠEM_093 Průkaz studenta

Studentům, kteří do data administrativního zápisu uzavřeli studium (klasifikované ZK/SP, AJ, absolvování finálního modulu) nebude již nový elektronický průkaz studenta vydáván. Při absolvování závěrečných zkoušek (ZZK) a obhajoby bakalářské/diplomové práce se student bude prokazovat stávajícím průkazem studenta.

17/08/09 VŠEM_092 Globalization, Competitiveness and Leadership in the 21st Century

Dne 25.9. 2009 se od 12,30 hod. v rámci Praktických aplikací uskuteční přednáška pana Jana Mühlfeita na téma Globalization, Competitiveness and Leadership in the 21st Century. Jan Mühlfeit působí v Microsoftu na pozici Chairman Europe, zodpovídá za strategické iniciativy a programy Microsoftu na podporu lisabonské strategie. Přednáška se uskuteční v českém jazyce v učebně č. 302 a je možné se na ni přihlásit prostřednictvím Studijního formuláře/Konference a semináře nejpozději do 23.9. 2009. Kapacita učebny je omezena. Za aktivní účast na přednášce a následné odevzdání eseje v rozsahu 2-3 stran na výše uvedené téma studenti prezenční formy studia obdrží 1 kredit ECTS v rámci Praktických aplikací.

22/07/09 VŠEM_091 E-zpravodaj č. 03/2008/2009

V SIS VŠEM byl zveřejněn E-Zpravodaj č. 03 2008/2009 (PDF). Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme o jeho prostudování. Z obsahu: průběh a administrace studia, udělení akreditace (P2), studijní pobyty Erasmus 2009/2010, postup do vyšších ročníků, kreditový systém ECTS, kontrola studia (výstupy a systém klasifikace), blog VŠEM, ústní závěrečné zkoušky pro prezenční studenty, docházkový a prezenční systém, kontrola studia, zkoušková soustředění, promoce absolventů VŠEM, úřední doba SO, disciplinární řízení, České akademické hry 2009 (Plzeň), VŠEM v Africe, akce VŠEM, aktualizace WebFora, seminární práce (MBA), témata bakalářských/diplomových prací, učební a studijní texty na zkouškových soustředěních, elektronické verze učebních textů, pedagogická pracoviště VŠEM (katedry), organizace a kontrola zkouškových soustředění, studentská rada (volby).

02/07/09 VŠEM_090 Světová univerziáda v Bělehradě

Ve dnech 1. - 12. července 2009 se koná 25. letní světová univerziáda v Bělehradě za účasti studentů VŠEM v následujících sportovních disciplínách: atletika, basketbal a plavání. Vysoká škola ekonomie a managementu přeje našim studentům hodně úspěchů při reprezentaci ČR.

30/06/09 VŠEM_089 Prázdninový provoz studijního oddělení VŠEM

Změna úřední doby a administrace studia v následujícím období: 1) Od 1. července do 31. srpna 2009 bude úřední doba studijního oddělení pouze pondělí - pátek (10:00 - 14:00 hod.). 2) Veškeré požadavky a výstupy studentů odevzdané mezi 15. červencem a 16. srpnem 2009 budou předány lektorům k řešení až 17. srpna 2009. 3) Standardní doba pro vyřizování žádostí a dotazů se prodlužuje na 5 pracovních dnů.

29/06/09 VŠEM_088 Mimořádné studijní stipendium VŠEM

Zveřejněno Nařízení rektora č. 8/2009 týkající se udělení Mimořádného studijního stipendia Vysoké školy ekonomie a managementu v závislosti na absolvování testů SCIO, viz Vnitřní předpisy VŠEM/Nařízení rektora.

29/06/09 VŠEM_087 Slavnostní promoce absolventů VŠEM

Zveřejněno Nařízení rektora č. 7/2009 jehož obsahem jsou stanoveny podmínky slavnostních promocí absolventů Vysoké školy ekonomie a managementu, viz Vnitřní předpisy VŠEM/Nařízení rektora.

25/06/09 VŠEM_086 Kartový systém

Od Akademického roku 2009/2010 bude zaveden kartový systém pro vstup do budovy VŠEM. Zároveň bude tento systém sloužit k evidence prezence na výukových a zkouškových soustředění. Z tohoto důvodu Vás žádáme o nahrání Vaší fotografie o rozměrech 170px x 132px (formár JPG/PNG), a sice prostřednictvím SIS VŠEM/ Soubory uchazeče/studenta, kategorie Fotografie nejpozději do 1.8.2009. Nové karty budou studentům vydány v rámci administrativního zápisu.

12/06/09 VŠEM_085 Náhradní zápočtový test z Anglického jazyka

1) Studenti, kteří v akademickém roce 2008/2009 absolvovali výuku Anglického jazyka a nesplnili povinnost 80% účasti na výuce mají  možnost absolvovat náhradní zápočtový test. 2) Náhradní zápočtový test z Anglického jazyka se uskuteční dne 1.7.2009 od 13:00 hod. 3) Omluvou studenta, respektive jeho nepřítomností na zápočtovém termínu, nevzniká studentovi nárok na náhradní termín.

02/06/09 VŠEM_084 Cyklus odborných přednášek

V květnu 2009 byl ukončen Cyklus odborných přednášek v rámci praktických aplikací: PhDr. Tomáš Sedláček (ČSOB, člen NERVu), Dr. Leo Dittmann, doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. a PhDr. Jaroslav Nekola (ředitel Antidopingového úřadu ČR).

01/06/09 VŠEM_083: Slavnostní otevření budovy VŠEM

Dne 21. května 2009 se uskutečnilo slavnostní otevření nových administrativních a výukových prostor Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze 5 - Stodůlkách, a to v rámci představení rozvojového projektu VŠEM v Africe.

28/05/09 VŠEM_082: Elektronický zápis AR 2009/2010

V termínu od 1.6. do 1.7.2009 probíhá Elektronický zápis do akademického roku 2009/2010. Student si elektronickým zápisem stanovuje, resp. potvrzuje harmonogram studia (rozvrh) a datum a čas administrativního zápisu (od 1.9. do 10.9.) pro daný akademický rok.

22/05/09 VŠEM_081: Odstávka serveru

Z důvodu rekonfigurace hardware serveru je naplánována odstávka serveru SIS, a to na tento víkend (23.5. - 24.5.2009). Odstávka proběhne v noci mezi sobotou a nedělí cca od 23:00 do 01:00. Omlouváme se za případné komplikace.

15/05/09 VŠEM_080: Teorie a praxe řešení konfliktů

1) Studenti, kteří se zúčastnili semináře Teorie a praxe řešení konfliktů pro získání zápočtu jako formu výstupu absolvují test. 2) Studenti mají možnost řádného termínu dne 9.6.2009 a opravného termínu dne 19.6.2009. 3) Studenti se na test (Teorie a praxe řešení konfliktů) přihlašují prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta/Přihlásit na zkouškový termín (VZT). 4) Studenti, kteří nesplní podmínku účasti na semináři a neuspějí v řádném nebo opravném termínu nezískají příslušný počet kreditů za seminář.

11/05/09 VŠEM_079: Náhradní zápočtová práce

1) Studenti studijní skupiny PPE 02, kteří nezískali průběžný zápočet z předmětu Základy marketingu v rámci opravného termínu si mohou požádat o téma náhradní zápočtové práce (NAZP), a to nejpozději do 18.05.2009. 2) O téma náhradní zápočtové práce si student žádá prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Zápočtová práce. 3) Studenti, kteří si do stanoveného termínu nepožádají o téma náhradní zápočtové práce, musí požádat o opakování daného studijního předmětu dle Čl. 8, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu VŠEM. 4) Termín pro odevzdání náhradních zápočtových prací byl stanoven do 14.06.2009.

11/05/09 VŠEM_078: Svět knihy

Vysoká škola ekonomie a managementu si Vás dovoluje pozvat na 15. ročník mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy, jehož se aktivně zúčastní. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. - 17. května 2009 v prostorách Průmyslového paláce v Praze - Holešovicích, viz http://www.vsem.cz/svet-knihy.html.

11/05/09 VŠEM_077: Mezi ploty

Vysoká škola ekonomie a managementu opět stala partnerem festivalu Mezi ploty, viz http://www.vsem.cz/festival-mezi-ploty.html. Festival se uskuteční v areálech psychiatrických léčeben v Dobřanech u Plzně, Brně - Černovicích a Praze - Bohnicích.

08/05/09 VŠEM_076: E-zpravodaj č. 02/2008/2009

V SIS VŠEM byl zveřejněn E-Zpravodaj č. 02 2008/2009 (PDF). Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme o jeho prostudování. Z obsahu: elektronický zápis, krátkodobé zahraniční pobyty, stipendium EBS, Starting A New Enterprise (SANE), program Erasmus 2008/2009, program Erasmus 2009/2010, OPPA, elektronický zápis (1.6. – 1.7.2009), pro bakalářské a magisterské studijní programy, Cena rektora VŠEM, Zkouškové termíny (OZT, VZT), změna systému hodnocení ZK, Nařízení rektora VŠEM (č.4/5/6), parkování studentů VŠEM, VŠEM Alumni, chování studentů, mimoškolní aktivity (kulturní akce), prodloužený trimestr, nové aplikace v SIS VŠEM (klasifikační přehled, administrace studenta, struktura studia), České akademické hry 2009 (Plzeň).

07/05/09 VŠEM_075: Úložné prostory VŠEM

Zveřejněn provozní řád úložných prostor, které jsou studentům Vysoké školy ekonomie a managementu k dispozici v rámci výukových a zkouškových soustředění, viz https://www.vsem.cz/vnitrni-predpisy-vsem.html

24/04/09 VŠEM_074: 5 let bez hranic, 20 let bez opony

Dne 1.5.2009 od 19:30 hod.  se koná v divadle Archa koncert "5 let bez hranic, 20 let bez opony", na který Vás Vysoká škola ekonomie a managementu strdečně zve za zlevněné vstupné. Lístky za poloviční cenu = dvě za cenu jedné = je možné koupit v síti Ticketpro, pouze na pobočce v Rytířské ulici 12. Lístky lze zakoupit na základě předložené kopii tohoto e -mailu. Tato akce je určena pouze pro studenty VŠEM. Jedinečnost akce nespočívá pouze ve vystoupení kapely Monkey Business, ale zejména ve výčtu hostů, které si kapela na koncert tentokrát pozvala. Doprovázet bude Vladimíra Mišíka, Michala Ambrože, Tonyho Ducháčka, Vlastu Třešňáka, Vladimíra Mertu, Jaroslava Hutku, ale i např. rappery Jamese Colea a Oriona a samozřejmě i Tonyu Graves a Matěje Rupperta. Pro koncert společně připravili písně kdysi zakazované, které v originálních cover verzích jen tak neuslyšíte! Hlavní myšlenkou akce je oslava 20. výročí pádu železné opony. Více info na adrese www.20letbezopony.cz.

10/04/09 VŠEM_073: Zápočet z praktických aplikací (přednášky)

Zápočet z praktických aplikací: 1) Podmínky pro udělení zápočtu v rámci Praktických aplikací – Přednášky: a) 100% povinná účast na přednáškách (kontrola dle prezenční listiny) b) Zpracování eseje na přednášené téma 2) Práci v elektronické podobě odešlete na studijní oddělení prostřednictvím Studijního formuláře/Zápočtová práce. 3) Práce bude v rozsahu 4 – 5 stran A4 (bez titulních stran a obsahu) ve formátu standardním pro zpracování Seminárních prací (úprava stránky, řádkování, velikost písma). 4) Titulní strany k Zápočtové práci jsou k dispozici v rámci Souborů ke stažení, viz SIS VŠEM. 5) Termín pro odevzdání práce je nejpozději do 31.7.2009. 6) Vyjímku mohou tvořit přednášky, kde konkrétní výstup je stanoven přednášejícím před začátkem přednášky.

08/04/09 VŠEM_072: Změna úředních hodin studijního oddělení dne 15.4.2009

Dne 15.4.2009 bude Studijní oddělení Vysoké školy ekonomie a managementu z důvodu interního školení zavřeno. Děkujeme za pochopení.

02/04/09 VŠEM_071: Otevřený zkouškový termín

Na základě předloženého návrhu ze strany studentů (skupin PPE 1, PPE 2, PKLZ 1), byl Akademickou radou VŠEM pro závěr AR 2008/2009 schválen zvýšený počet Otevřených zkouškových termínů (OZT) pro studenty prezenční formy studia, viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta. Administrativní podmínky pro zkoušková soustředění zůstávají v platnosti dle Vnitřních předpisů VŠEM a nařízení rektora VŠEM.

30/03/09 VŠEM_070: Kamerový systém

Z důvodu zvýšení bezpečnosti studentů jsou od 30.3.2009 prostory Vysoké školy ekonomie a managementu monitorovány průmyslovým kamerovým systémem.

30/03/09 VŠEM_069: Ústní obhajoba bakalářské/diplomové práce (duben 2009)

Ústní obhajoba bakalářské/diplomové práce bude probíhat v termínu 27.4.2009. Pozvánky k obhajobě BP/DP spolu s posudky prací budou studentům nahrány do SIS/Soubory uchazeče/studenta nejpozději 3 pracovní dny předem.

Obhajoba BP/DP je veřejná, tzn. že každý ze studentů, který se nahlásil studijnímu oddělení má možnost být přítomen na obhajobě závěrečných prací s tím, že pouze člennové zkušební komise a oponent mají právo vznášet dotazy. 

27/03/09 VŠEM_068: Nařízení rektora č. 2/2009

Zveřejněno Nařízení rektora č. 2/2009 jehož obsahem jsou stanoveny podmínky pro změnu formy studia v rámci Vysoké školy ekonomie a managementu, viz Vnitřní předpisy VŠEM/Nařízení rektora.

05/03/09 VŠEM_067: Světová zimní univerziáda (ČÍNA)

24. Světová zimní Univerziáda (13. - 27.2.2009, Harbin, Čína) za účasti studentů VŠEM (Jan Nečas snowboarding, Ondřej Suchý short track). Děkujeme studentům za reprezentaci ČR a VŠEM. Jan Nečas 11. místo (Halfpipe), 6. místo (Big Air). Ondřej Suchý 34. místo (500m), 25. místo (3000m), 16. místo (1500m).

02/03/2009 VŠEM_066: Počítačová učebna

Od 1.3.2009 zprovozněna počítačová studovna Vysoké školy ekonomie a managementu (studovna 308). Podmínky a doba (Po - Pá: 10 - 17 hod.) provozu počítačové studovny VŠEM, viz Vnitřní předpisy VŠEM.

26/02/2009 VŠEM_065: Otevřené zkouškové termíny (OZT)

Zveřejněny dodatečné otevřené zkouškové termíny (OZT) pro období červenec a srpen 2009 (vypsány 4 termíny pro obě formy studia), viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta/Přehled OZT.

16/02/2009 VŠEM_064: Akademické MČR ve snowboardingu

Ve dnech 28.2.2009 a 1.3.2009 se uskuteční Akademické mistrovství ČR v alpine snowboardingu (Staré Hamry - Grúň). Zúčastnit se mohou studenti VŠEM do 28 let (K1/K2/P1/P2), kteří jsou registrováni ve Vysokoškolském sportovním klubu VŠEM. Přihlášky na AM ČR zasílejte prostřednictvím Kontaktního formuláře/Sportovní odbor, a to nejpozději do 25.2.2009.

11/02/2009 VŠEM_063: Nové aplikace SIS VŠEM

Došlo ke spuštění nových aplikací ve Studentském informačním systému VŠEM (SIS VŠEM) v rámci elektronické komunikace studenta s administrativou VŠEM Administrace studenta a E-indexu Klasifikační přehled studenta. Zároveň byla aktualizována struktura WebFora VŠEM (sjednocení studijních modulů dle studijních programů Bc./Ing./MBA).

1) Klasifikační přehled studenta je doplňkovou, respektive pomocnou aplikací SIS VŠEM ve fázi zkušebního provozu a testování. 2) Přehled klasifikovaných studijních předmětů/zápočtů a seminárních prací je studentovi zobrazován nadále v E- indexu, který je primární aplikací pro výkaz o vykonaných zkouškách studenta potvrzovaných studijním oddělením. 3) Klasifikační přehled studenta v současné době nezobrazuje seminární práce a závěrečné zkoušky studenta.

11/02/2009 VŠEM_062: SANE

Dne 31.1.2009 byl ukončen příjem přihlášek na volitelný studijní modul v anglickém jazyce Starting a New Enterprise (SANE), který se koná v termínu 2.4. - 4.4.2009, viz seznam přihlášených studentů SANE.

16/01/2009 VŠEM_061: Pokyny pro zkoušková soustředění

Aktualizované pokyny pro otevřené zkouškové termíny (psací potřeby, používání kalkulátoru a standardizovaných vzorců, registrace povolených učebních pomůcek, zavazadla studenta) s platností od 16.1.2009.

09/01/2009 VŠEM_060: Obhajoba Bakalářské/Diplomové práce (leden 2009)

Termín obhajoby Bakalářské/Diplomové práce byl přesunut na 29.1.2009. Pozvánky k obhajobě BP/DP spolu s posudky prací budou studentům nahrány do SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta, nejpozději 3 dny před konáním obhajoby BP/DP.

06/01/2009 VŠEM_059: Telefonické kontakty VŠEM.

Vzhledem k dočasné nefunkčnosti pevných telefonních linek v budově VŠEM a CES VŠEM (Nárožní 2600/9a, Praha 5) je možné využívat mobilní telefonní čísla 777 709 830 a 777 709 831.

06/01/2009 VŠEM_058: Stěhování VŠEM.

Vážení uchazeči, studenti a absolventi, k 1.1.2009 došlo k oficiální změně výukových a administrativních prostor Vysoké školy ekonomie a managementu (Nárožní 2600/9a, Praha 5), která se týká všech studijních skupin a administrativních činností VŠEM, viz Místo studia a zkoušek VŠEM. Z důvodu stěhování všech administrativních a výkonných složek VŠEM probíhá v termínu 20.12.2008 až 8.1.2009 dovolená oddělení a pracovišť školy. Na všechny dotazy a žádosti zaslaná v průběhu 19.12.2008 - 8.1.2009 bude reagováno po uvedeném datu (vypsané zkouškové termíny zůstávají v platnosti, viz ZZK dne 7.1.2009). Děkujeme za pochopení.

21/11/2008 VŠEM_057: Zasedání Studentské rady VŠEM.

Dne 10. prosince 2008 se od 17,00 uskuteční zasedání Studentské rady VŠEM. Na programu budou řešena mimo jiné témata: výukových a administrativních prostor VŠEM, chování studentů, změny na studijním oddělení, změna harmonogramu ukončení studia, změna hodnocení výuky a studia, program SANE, Studentská poradna a otevření nového navazujícího magisterského oboru Konkurenční prostředí a management.

14/11/2008 VŠEM_056: Projekt E-learning - spolupráce.

Vysoká škola ekonomie a managementu podala v rámci Operačního projektu Praha Adaptabilita žádost o podporu projektu Posílení rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání rozvojem multimediální formy výuky. Součástí projektu je dotazníkové šetření, jehož úkolem je zjistit zájem studentů o multimediální způsob výuky a jejich konkrétní požadavky na funkčnost, obsahové zaměření, podobu a uživatelské prostředí aplikace.

VŠEM se obrací na studenty se žádostí o spolupráci při řešení tohoto projektu, a to vyplněním krátkého dotazníku (formát pdf) a jeho odesláním prostřednictvím Kontaktního formuláře - Rektorát nejpozději do 25.11.2008.

10/11/2008 VŠEM_055: Akademické mistrovství ČR

Dne 5.1.2009 se v Praze (přetlaková hala Strahov) uskuteční Akademické mistrovství ČR v halové atletice. Zúčastnit se mohou studenti prezenčního i kombinovaného studia do 28 let, kteří jsou členy Vysokoškolského sportovního klubu VŠEM.

Disciplíny (60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m). Přihlášky zasílejte prostřednictvím Kontaktního formuláře (Sportovní oddělení/Vysokoškolský sportovní klub) nejpozději do 15.12.2008.

01/11/2008 VŠEM_054: Konkurenční prostředí a management

Vysoká škola ekonomie a managementu získala akreditaci MŠMT ČR pro nový navazující magisterský obor Konkurenční prostředí a management. Podrobné informace o novém studijním oboru naleznete na webové stránce, viz Konkurenční prostředí a management

01/11/2008 VŠEM_053: Nová budova VŠEM

Akademická rada VŠEM schválila změnu výukových a administrativních prostor Vysoké školy ekonomie a managementu od 1.1.2009. Podrobné informace o změně sídla VŠEM (Nárožní 2600/9a, Praha 5 - Stodůlky (stanice metra Hůrka)) budou studentům k dispozici v rámci Zpravodaje VŠEM č. 01 2008/2009.

29/10/2008 VŠEM_052: Statistika pro ekonomy - mimořádná výuka.

V neděli dne 16.11.2008 (od 9.00 hod) se uskuteční mimořádné výukové soustředění předmětu Statistika pro ekonomy (Ing. Tomáš Löster). Studenti, kteří mají zájem o účast na výuce se mohou zaregistrovat prostřednictvím Studijního formuláře.

29/10/2008 VŠEM_051: Finanční a pojistná matematika - mimořádná výuka.

V neděli dne 9.11.2008 (9.00 - 18.00) se v učebně č. 091 uskuteční mimořádné výukové soustředění předmětu Finanční a pojistná matematika (RNDr. Ludvík Prouza). Studenti, kteří mají zájem o účast na výuce se mohou zaregistrovat prostřednictvím Studijního formuláře.

14/10/2008 VŠEM_050: Imatrikulace studentů VŠEM.

Ve středu dne 22.10.2008 od 8:00 hod proběhne v Aule v Centru doktorandských a magisterských studií (CDMS) imatrikulace studentů 1. ročníků prezenční formy studia. Imatrikulace se uskuteční za účasti rektora VŠEM (Prof. Ing. Milan Žák, CSc.) a prorektorky pro studium VŠEM (Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, CSc.) bez účasti rodinných příslušníků a přátel školy.

3/10/08 VŠEM_049: Sjednocení formulářů.

Dne 3.10. 2008 dojde v SIS VŠEM ke sloučení všech stávajících elektronických formulářů VŠEM (Bakalářská/Diplomová práce, Dotaz, Karta sportovce, Konference a semináře, Mimořádný termín (zpoplatněno 1.000 Kč), Omluva, Posunutí splatnosti, Potvrzeni o studiu, Rozdělení plateb, Seminární práce, Stipendia, Studijní literatura/texty, Uznání předmětu/zkoušky, Zápočtová práce, Žádost (průběh a administrace studia)) do jednoho s názvem Studijní formuláře.

26/09/08 VŠEM_048: Anglický jazyk.

Od Akademického roku 2008/2009 (1.9.2008) dochází ke změně formy ukončení výuky cizího jazyka z klasifikovaného zápočtu (ZP) na zkoušku (ZK).

22/09/08 VŠEM_047: Praktické aplikace PPE 2.

Na stránkách VŠEM byly aktualizovány informace vztahující se k Seminárnímu bloku ve III. trimestru, respektive k modulu Praktických aplikací, viz http://www.vsem.cz/seminarni-blok-i-bc.html. Praktické aplikace představují rozšíření základních nebo teoretických znalostí daného oboru v různých oblastech, včetně modulů vyučovaných v angličtině. Součástí je výstup v podobě písemné rešerše, analýzy, projektu či praktické cvičení.

I. Podmínky a pokyny:
1) Student je povinen v rámci III. trimestru získat minimálně 10 kreditů z modulu Praktických aplikací s tím, že typ či počet absolvovaných seminářů je plně v kompetenci studenta. 2) Informace o počtu kreditů za jednotlivé aplikace, o termínu konání, obsahu, atd. jsou uvedeny v anotacích Seminárního bloku, viz Struktura a časový plán studia. Podmínkou pro získání zápočtu a příslušného počtu kreditů je nejen účast studenta, ale také zpracování výstupní práce. Konkrétní podoba je stanovena lektorem, resp. garantem dané aplikace. 3) Pro semináře je stanoven minimální a maximální počet studentů, kteří se mohou přihlásit, minimum je 10 studentů. 4) Studenti, kteří se přihlásili na program v anglickém jazyce Advanced Certificate in Entrepreneurship obdrží za absolvování modulu SANE (Starting a new enterprise) 10 kreditů s tím, že již nemusí svoje přihlášení opakovat.

II. Přihlášení:
1) Termín zápisu je do 15.10.2008. 2) Student si zvolené aplikace zapisuje pomocí SIS (viz Zkoušky - přehled VZT).

11/09/08 VŠEM_046: Nový web VŠEM - upozornění.

V souvislosti s přechodem na novou platformu Studentského informačního systému (SIS) a s tím související změny struktury a designu internetových stránek VŠEM, bychom Vás chtěli upozornit na možná omezení funkčnosti SIS v termínu 13.9. - 14.9.2008. Veškeré žádosti a dotazy proto odesílejte mimo uvedený termín.

01/09/08 VŠEM_045: Termíny Finálního modulu.

Byly vypsány termíny Finálního modulu (Bakalářský/Diplomový seminář, Seminář ke zkouškám) pro akademický rok 2008/2009. Termíny jsou k dispozici v rámci SIS s tím, že studenti se na zvolený seminář mohou hlásit prostřednictvím SIS – Zkoušky - VZT (stejný postup jako při registraci na zkoušku).

01/09/08 VŠEM_044: Otevřené zkouškové termíny.

V rámci nového akademického roku 2008/2009 došlo k úpravám v rámci organizace otevřených zkouškových termínů (OZT):
1) Došlo k oddělení otevřených zkouškových termínů pro studenty oboru Podniková ekonomika a pro studenty navazujících magisterských studijních programů (MBA, Ing.) a oboru Komunikace a lidské zdroje.
2) Aktuální zkouškové termíny platné pro daného studenta jsou vypsány v rámci SIS, viz Rozvrhy a zkoušky.
3) V souvislosti s novým uspořádáním bychom Vás chtěli upozornit, že nebude možné absolvovat zkoušku v rámci zkouškového termínu vypsaného pro jiný studijní obor.
4) Zahájení prvního termínu OZT je v 9.00 hod.

19/08/08 VŠEM_043: Reklamní kampaň VŠEM.

V rámci příprav reklamní kampaně VŠEM pro akademický rok 2008/2009 bychom Vám chtěli nabídnout účast, a to v podobě reprezentace školy „jako jedna z tváří VŠEM“. Přihlášku do castingu zasílejte prostřednictvím „Kontaktního formuláře“ nejpozději do 31.10.2008 (součástí přihlášky musí být barevná portrétová fotografie). Přehled použitých motivů v reklamních kampaních, viz Dokumenty (VI.Propagace VŠEM).

10/08/08 VŠEM_042: Přípravné konzultace k ZZK.

V rámci mimořádných služeb mají studenti VŠEM od akademického roku 2008/2009 možnost přihlásit se na přípravné konzultace k závěrečným zkouškám (ZZK). Konzultace k ZZK jsou určeny studentům, kteří si potřebují zopakovat a procvičit znalosti daných tématických okruhů před absolvováním příslušné závěrečné zkoušky. Přípravné konzultace jsou realizovány třikrát ročně (listopad, únor, květen) a to vždy poslední středu v měsíci. Podrobné informace, viz Podmínky ukončení studia.

20/06/08 VŠEM_041: E-zpravodaj č. 03 2007/2008.

V SIS byl zveřejněn E-Zpravodaj č. 03 2007/2008 (PDF). Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme o jeho prostudování.
Z obsahu: elektronický zápis do AR 2008/2009 (1.6. - 1.7.2008), reakreditace ECBE, počty studentů VŠEM, University of Glamorgan (partnerství), Erasmus (zapojení VŠEM do programu), setkání Akademické obce, studentská rada, SIS (změna zobrazení rozvrhu, vyplňování E-formulářů), průvodce administrací studia (PAS), slovník pojmů, standardní doba studia, posunutí termínu uzavření studia (MBA), české akademické hry (14.6. - 20.6.2008), Festival Mezi ploty 2008 (17.5. - 1.6.2008), cena rektora VŠEM (nejlepší BP), fotografická soutěž, hodnocení výuky a studia (reakce).

06/06/08 VŠEM_039: Reakreditace ECBE.

Ve dnech 26.4. - 27.4.2008 absolvovala VŠEM úspěšně reakreditační řízení European Council for Business Education (ECBE) pro studijní programy Master of Business Administration (MBA) a Ekonomika a management (Bc.). Reakreditační řízení studijních programů je zaměřeno plnění mezinárodní standardů ve všech klíčových aspektech realizace studia.
Slavnostní předání Akreditačních ocenění VŠEM proběhlo 31.5.2008 v Bruggách (Belgie), a to v rámci 13. Výroční konference ECBE.
Děkujeme všem studentům, absolventům, lektorům a zaměstnancům Vysoké školy ekonomie a managementu, kteří se zapojili do reakreditačního procesu a přispěli k jeho zdárnému průběhu.

16/05/08 VŠEM_038: Elektronický zápis do AR 2008/2009.

V termínu 1.6. - 1.7.2008 proběhne elektronický zápis do akademického roku 2008/2009. Student si elektronickým zápisem stanovuje harmonogram studia (rozvrh) pro následující akademický rok a datum a čas administrativního zápisu (od 1.9. do 10.9.) pro daný akademický rok.

16/05/08 VŠEM_037: Slavnostní promoce absolventů VŠEM.

Dne 23.05.2008 (11.00 hod.) se v Raisově sále Národního domu na Vinohradech uskuteční slavnostní promoce absolventů studijních programů Ekonomika a management (Bc.) a Master of Business Administration (MBA).

18/04/08 VŠEM_036: Změna zobrazení rozvrhu.

Došlo ke změně zobrazení individuálních rozvrhů v rámci SIS VŠEM (Rozvrhy a zkoušky).
Pro lepší orientaci byla vytvořena tabulka „Rozvrh studenta (Jméno Příjmení)“, kde je zapsán Váš individuální rozvrh pro daný akademický rok. Druhá tabulka „Rozvrh všech studijních skupin“ obsahuje přehled všech studijních modulů vypsaných pro daný trimestr.

16/04/08 VŠEM_035: Studijní stipendium.

Byly aktualizovány informace týkající se studijního stipendia (podmínky, žádost, termíny). Stipendium je udělováno na základě studijního průměru a splnění všech náležitostí studia (zkoušky, seminární práce) pro daný akademický rok.
Žádost o studijní stipendium VŠEM je studentem zasíláno prostřednictvím E-formuláře (Stipendia) s tím, že termíny pro podání žádostí jsou k 1.7., resp. 1.1. daného akademického roku, viz Studijní stipendia.

16/04/08 VŠEM_034: Studijní stipendium.

Byly aktualizovány informace týkající se studijního stipendia (podmínky, žádost, termíny). Stipendium je udělováno na základě studijního průměru a splnění všech náležitostí studia (zkoušky, seminární práce) pro daný akademický rok.
Žádost o studijní stipendium VŠEM je studentem zasíláno prostřednictvím E-formuláře (Stipendia) s tím, že termíny pro podání žádostí jsou k 1.7., resp. 1.1. daného akademického roku, viz Studijní stipendia.

16/04/08 VŠEM_033: 7. ročník

Českých akademických her. Ve dnech 14.6. - 20.6.2008 (Brno) se koná 7. ročník Českých akademických her. Podmínkou účasti studenta VŠEM je členství ve Vysokoškolském sportovním klubu (VSK VŠEM), vyplněná a odeslaná Karta sportovce (registrace studenta) a doporučení účasti Sportovním oddělením VŠEM.
Účast na ČAH není podmíněna věkem studenta, respektive formou studia (zúčastnit se mohou studenti prezenční a kombinované formy studia). Přihlášku na ČAH podává hromadně Sportovní oddělení VŠEM (nikoli student).
V případě zájmu o účast na ČAH informujte vedoucího Sportovního oddělení VŠEM (Mgr. Alexej Lesnik) prostřednictvím E-formuláře, viz Studium/ZK/SP (Žádost administrace - Jiné). Více informací naleznete na stránkách školy, viz Sportovní oddělení.

02/04/08 VŠEM_032:Cena Rektora VŠEM.

Ocenění v podobě stipendia na 1. ročník studia navazujícího magisterského studijního oboru Management firem za nejlepší bakalářskou práci na téma "Analýza systému jazykového vzdělávání pracovníků v organizaci" obdržela studentka Lenka Krčmářová (PE 5).

02/04/08 VŠEM_031:Soutěž trimestru Duben 2008.

V rámci Mimoškolních aktivit byla vypsána celoškolní soutěž pro trimestr Duben 2008. Podrobné informace naleznete na stránkách školy, viz Soutěže (Dokumenty VŠEM).

28/03/08 VŠEM_030:Praktické aplikace - přihlášení.

Byly aktualizovány anotace modulu Praktických aplikací (podmínky, termíny, kredity, atd). Jednotlivé semináře mají omezenou kapacitu, zároveň je stanoven minimální počet pro uspořádání exkurze, resp. kurzu (10-15 studentů).
Studenti se na zvolené praktické aplikace přihlašují prostřednictvím SIS – Zkoušky - VZT (stejný způsob jako u zkouškového termínu), a to nejpozději do 20.4.2008. V případě, že datum konání dané aplikace nebylo dosud stanoveno (není zveřejněno v anotacích), je v SIS uvedena s datem 30.6.2008 s tím, že studenti budou o termínu informováni.

28/03/08 VŠEM_029: Setkání akademické obce.

Dne 30.4.2008 se v prostorách Auly Centra doktorandských a manažerských studií uskuteční 1. setkání Akademické obce VŠEM.

21/03/08 VŠEM_028: Praktické aplikace.

Na stránkách VŠEM byly aktualizovány informace vztahující se k Seminárnímu bloku ve III. trimestru, respektive k modulu Praktických aplikací.
Typově jsou praktické aplikace členěny na Exkurze I, Exkurze II, Semináře, Přednášky, Advanced Certificate in Entrepreneurship. Představují rozšíření základních nebo teoretických znalostí daného oboru v různých oblastech, včetně modulů vyučovaných v angličtině. Součástí praktických aplikací je výstup v podobě písemné rešerše, analýzy, projektu či praktické cvičení.
Student je povinen v rámci III. trimestru získat minimálně 10 kreditů z modulu Praktických aplikací s tím, že typ či počet absolvovaných seminářů je plně v kompetenci studenta. Student si zvolené aplikace zapisuje pomocí SIS (viz Zkoušky). Pro jednotlivé semináře či exkurze je stanoven minimální a maximální počet studentů, kteří se mohou přihlásit.
Studenti, kteří se přihlásili na program v anglickém jazyce Advanced Certificate in Entrepreneurship obdrží za absolvování modulu SANE (Starting a new enterprise) 10 kreditů s tím, že již nemusí svoje přihlášení opakovat. Termín zápisu: O konkrétním termínu zápisu budou studenti informováni prostřednictvím emailu.

21/03/08 VŠEM_027: Studentská rada.

Na základě rozhodnutí Akademické rady VŠEM byly aktualizovány podmínky týkající se fungování Studentské rady (činnost SR, odměňování členů, atd.), viz Studentská rada VŠEM. Vzhledem k uvedený změnám žádáme všechny studijní skupiny, aby nejpozději do 30.4.2008 nahlásili prostřednictvím E-formuláře (Studium/ZK/SP) nové zástupce do studentské rady, respektive potvrdili stávající.

22/02/08 VŠEM_026: Ing. Zamrazilová jmenována členkou bankovní rady ČNB.

Ing. Eva Zamrazilová (CES) byla prezidentem republiky jmenována dne 22. února 2008 členkou Bankovní rady České národní banky.

14/02/08 VŠEM_025: E-zpravodaj č. 02 2007/2008.

V SIS byl zveřejněn E-Zpravodaj č. 02 2007/2008 (PDF). Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme o jeho prostudování.
Z obsahu: aktualizace systému výuky AJ, Advanced Certificate in Entrepreneurship (ACE), Systém kontroly SP/BP/DP, Stipendijní programy, VSK VŠEM, Opravené zkouškové testy, Aktualizace anotací, Vyhrazené zkouškové termíny, Zkoušková soustředění, Pronájem NT, Konzultační hodiny, Posunutí začátku výuky (P1), ISIC karta, CERGE-EI, Chování studentů prezenční formy studia (P1), Stravování studentů (vysokoškolská menza), PC učebna, Rozdělení OZT, Nové studijní programy a obory, Aktualizace Průvodce administrací studia, Nové Webforum.

13/02/08 VŠEM_024: E-learning (Anglický jazyk).

Dne 13.2.2008 byla v rámci podpory studia anglického jazyka spuštěna 1. fáze E-learningu (SIS - E-learning), jejíž součástí jsou studijní plány, studijní materiály k jazykové úrovni A0 a podklady k úvodu prezenční výuky anglického jazyka A1 (P1). 2. fáze (studijní materiály k jazykové úrovni A1, interaktivní testování) bude spuštěna 20.2.2008.

13/02/08 VŠEM_023: Doporučená literatura pro anglický jazyk A1.

Od 13.2.2008 je na studijním oddělení k dispozici doporučená literatura pro anglický jazyk na úrovni A1 „General English book A1“. Studenti kombinované formy studia (K1) si mohou uvedenou publikaci zapůjčit, respektive zakoupit prostřednictvím E-formuláře (Studijní literatura) za stejných podmínek jako doposud.

12/02/08 VŠEM_022: Seminární blok (MF 1).

Studenti studijní skupiny MF 1 .

12/02/08 VŠEM_021: Slavnostní promoce absolventů VŠEM.

Dne 03.03.2008 (11.00 hod.) se v Raisově sále Národního domu na Vinohradech uskuteční slavnostní promoce absolventů studijních programů Ekonomika a management (Bc.) a Master of Business Administration (MBA).

31/01/08 VŠEM_020: Otevřený zkouškový termín (OZT) - 3.2.2008.

Otevřený zkouškový termín (OZT) dne 3.2.2008 se koná v prostorách FTVS. Z organizačních důvodů žádáme přihlášené studenty, aby se k registraci na zkoušku dostavili minimálně 30 minut před termínem zahájení.

29/01/08 VŠEM_019: Notebook VŠEM.

V rámci rozšiřování poskytovaných služeb Vám nabízíme možnost pronájmu notebooku s možností následného odkoupení, technické specifikace. Žádost o nájmu notebooku je nutné závazně potvrdit prostřednictvím E-formuláře Studium/ZK/SP (Předmět zprávy (žádost): Jiné, Poznámka: Notebook). Na základě závazného potvrzení bude studentům připravena k podepsání SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI společně s předávacím protokolem, vzor smlouvy viz Soubory ke stažení.

15/01/08 VŠEM_018: Výuka cizích jazyků.

S platností od 1. ledna 2008 došlo ke změně systému výuky cizích jazyků: 1) Zkouška z úrovně A0 byla zrušena s tím, že zkouškové testy spolu s řešením jsou k dispozici v elektronické podobě na stránkách VŠEM. 2) V rámci zkoušky na standardní výstupní úrovni A1 jsou používány aktualizované zkouškové testy. Vzorový test je k dispozici na stránkách VŠEM. 3) Pro možnost získání diplomu BBA musí studenti absolvovat nově zkoušku z úrovně A2. 4) V rámci výstupu na úrovni A3 budou studenti skládat komplexní zkoušku s tím, že v případě úspěšného absolvování obdrží mezinárodně platný certifikát. 5) Z důvodu změny koncepce bude dočasně pozastavena možnost absolvovat zkoušky z úrovní A2 a A3.

11/01/08 VŠEM_017: Kontrola studia.

Byly zveřejněny informace týkající se podmínek a kontroly studia (Zápočet – možné formy, počet pokusů, atd.).

10/01/08 VŠEM_016: Ubytovací stipendium.

Vážení studenti, v případě zájmu o přiznání ubytovacího stipendia pro rok 2008 (leden - červen) je nutné podat žádost prostřednictvím formuláře "Žádost o přiznání ubytovacího stipendia", viz Soubory ke stažení, a to nejpozději do 1.3.2008. Podmínky pro udělení ubytovacího stipendia

10/01/08 VŠEM_015: Sociální stipendium.

Přiznání sociálního stipendia pro rok 2008 (leden - červen) je nutné podat žádost prostřednictvím formuláře "Žádost o přiznání sociálního stipendia", viz Soubory ke stažení, a to nejpozději do 1.3.2008. Podmínky pro udělení soucíálního stipendia

03/01/08 VŠEM_014: Posunutí začátku výuky (prezenční studium P1).

Na základě návrhu Studentské rady rozhodla Akademická rada VŠEM o posunutí začátku výuky prezenčního studia na 8:45 hod s platností od 1.1.2008.