Analytika, reporting a měření výkonnosti

Naučte se, jak správně používat data a technologie!

Moderní technologie a nástroje generují celou řadu dat. V současné době tedy často není problém výkonnost firem měřit, ale spíše vybrat ty správná data a informace, vhodně je interpretovat a včas a tím správným kanálem je dostat k rozhodovatelům. Na konkrétních příkladech budou představeny způsoby měření výkonnosti firem v jednotlivých odděleních, příslušné metriky a způsoby jejich výpočtu. Cílem předmětu Analytika, reporting a měření výkonnosti je, aby studenti získali přehled o základních firemních metrikách, naučili se jim rozumět, interpretovat a v budoucnu tak byli schopni činit správná rozhodnutí.

Břetislav Stromko

  • Vedoucí Business Intelligence v Dáme jídlo.
  • Založil značku designového sportovního oblečení SYN v pohybu.
  • Své zkušenosti se snaží předávat studentům během kurzů z oblasti marketingové komunikace a marketingového výzkumu.

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan Stromko je odborník z praxe s velkým přehledem!

Tento vyučující vždy splní má očekávání, super propojení teorie a praxe!

Vyučující který opravdu ví, o čem mluví!