VŠEM > Studium VŠEM > Charakteristika studijních předmětů > Studijní předměty EKONOMIE > Analýza rizik investičních projektů II Ing./MSc

Analýza rizik investičních projektů II Ing./MSc

Vyzkoušíte si praktickou aplikaci analýzy pro vybraný investiční projekt.

Předmět Analýza rizik investičních projektů II se zabývá analýzou rizik investičních projektů a její aplikací. Cílem předmětu je prohloubení znalostí a získání schopnosti aplikace rizikové analýzy různých investičních projektů. Důraz je kladen na kvantitativní přístupy rizikové analýzy. Pozornost je věnována volbě a aplikaci vhodného přístupu v závislosti na specificích investičního projektu. Budou akcentovány přístupy k rizikové analýze finančních, reálných i strategických investic. V rámci předmětu je věnován prostor aplikaci rizikové analýzy investičního projektu a jeho vyhodnocení.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů.
  • Investiční projekt. Finanční investice, Reálné investice s nízkou zůstatkovou hodnotou.
  • Riziko. Riziko, identifikace rizik, riziko v investičních projektech.
  • Rizika finančních a reálných investic. Analýza portfolií, model CAPM.
  • Rizika strategických investic. Práce s neurčitostí. Rozhodovací matice.

Zita Prostějovská

  • Certifikovaná projektová manažerka – IPMA level C. Profesně se zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik.
  • Profesně se zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní docentko, moc Vám děkuji za Váš nadhled, humor, profesionalitu i lidskost! Velmi vzácná kombinace vlastností.

Přednášky i videocvičení byly skvěle koncipovány. Paní docentka je odborník, který umí zaujmout. Její přednášky jsou jedny z nejužitečnějších a zároveň nejzábavnějších. Vše, co přednášela, využiji v praxi.

Vynikající výklad paní docentky Prostějovské, která nám srozumitelně vysvětlovala příklady a pravidelně procvičovala.