Aplikace podnikové informatiky

Získáte komplexní představu o možnostech IS v praxi.

Cílem předmětu Aplikace podnikové informatiky je vytvořit komplexní představu studentů o současných i perspektivních možnostech informačních systémů v praxi. Je orientován aplikačně, to znamená, že podává přehled o jednotlivých typech aplikací a jejich podstatných parametrech a přístupech k implementaci a užití.

  • Vymezení aplikací v podnikové informatice. 
  • Řízení aplikací v podnikové informatice. Řešení podnikové architektury.
  • Celopodnikové aplikace. ERP (Enterprise Resource Planning).
  • Řízení vztahu k zákazníkům. CRM v řízení podniku, principy řešení CRM.
  • Řízení podnikového obsahu (ECM). Principy řešení ECM.

Jiří Tobíšek

  • Zaměřuje se zejména na oblasti matematiky, souvisejících oborů a základů evropského práva.
  • Mimo to se zajímá hlavně IT technologie a historii raného novověku.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan Tobíšek je jeden z dalších klenotů vyučujících na VŠEM.

Vyhovoval mi systém hodnocení.

Fajn předmět.