VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské programy Bc/BBA > Struktura studia KLZ/PKLZ

Struktura studia KLZ/PKLZ

Komunikace a lidské zdroje

Bakalářské studium pro získání a rozšíření mezioborových znalostí, praktický dovedností a způsobilostí pro oblast ekonomie a managementu s jejich následným uplatněním v praxi na pozicích souvisejících se studovaným programem a vybranou specializací/zaměřením, které přímo souvisejí s praktickým využitím pro výkon povolání na pozicích nižšího a středního managementu či jako odborná příprava pro další studium v rámci navazujícího magisterského programu (Ing.).

 • Program obsahuje 24 studijních předmětů, rozdělených do základního, oborového a specializačního bloku.
 • Základní blok 9 předmětů / Oborový blok 10 předmětů / Specializační blok 5 předmětů.
 • Specializační předměty jsou voleny dle osobních preferencí studenta a zvolené specializace.
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
 • Umět vyhledávat a zpracovávat relevantní informace pro další rozhodování.
 • Podpořit rozvoj systémového myšlení v širších sociálních, kulturních a ekonomických souvislostech.
 • Schopnost řešení základních manažerských úkolů na operativní a taktické úrovni.
 • Dokázat samostatně zhodnotit, zpracovat a řešit zadaný sociální problém, včetně návrhu variant řešení.
 • Znalost principů práce s lidskými zdroji, schopnost komunikace, podpora integrity, orientace na zájmové skupiny, schopnost stanovení cílů, schopnost řešit problémy, schopnost práce pod tlakem.
 • Manažerské dovednosti
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Psychologie
 • Management lidských zdrojů
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Právní prostředí a společnost
 • Ekonomika podniku a organizací
 • Organizační kultura
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Inovace a podnikání
 • Management
 • Marketing
 • Obsah studijních předmětů
 • Úvod do studia, Bakalářský seminář
 • Seminář odborných prací
 • Studijní a prezentační dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Efektivní učení a sebekoučování
 • Jak efektivně vybrat kariéru
 • Kritické myšlení
 • Psychohygiena a jak zvládat stres
 • Time management a prokrastinace

O specializaci

 • Význam komunikace se v životě společnosti 21. století významně zvýšil. S vychýlením ekonomiky do oblasti služeb se zvýšil podíl produkce, která je přímo závislá na komunikaci uvnitř firmy či projektu, nebo navenek, vůči zákazníkům. Komunikace je ale i klíčovou oblastí v našem privátním životě, stejně jako v životě celých národních společností nebo mezinárodních společenství. Je výzvou zvládnout komunikaci od interpersonální po společenskou úroveň.

Studijní předměty

 • Masová a mediální komunikace, Public Relations, Reklama a marketingová komunikace, Marketing lidských zdrojů, Sociologie

O specializaci

 • Nestačí vybrat dobré lidi do týmu. Tým sestavený ze samých “hvězd” pravděpodobně nebude fungovat jako tým. Ani skupina lidí, kteří nemají přirozeného lídra. Zároveň musíte umět pracovat s lidmi, kteří jsou k dispozici, což znamená umět motivovat a vést lidi ke společnému cíli. To není jednoduchý úkol a vyžaduje nejlepší manažerské dovednosti. Stavět pracovní a projektové týmy, které dokáží uspět, je to, co se můžete naučit.

Studijní předměty

 • Sociologie řízení, Sociologie, Leadership, Vyjednávání a řešení konfliktů, Marketing lidských zdrojů

O specializaci

 • Poznání o tom, jak jednají lidé na základě jejich individuálních charakteristik nebo na základě sociální situace, má nekonečné množství využití v osobním, pracovním nebo společenském životě. Základy v psychologii či sociologii vytvářejí výborný odrazový můstek pro práci v marketingu i managementu, stejně jako pro práci s lidmi, například při hledání nových posil. Stejnou měrou umožňují sebepoznání, což je v oblasti rozvoje ten nejcennější možný cíl.

Studijní předměty

 • Sociologie řízení, Psychologie v personální práci, Sociologie, Vyjednávání a řešení konfliktů, Motivace pracovního jednání

O specializaci

 • Být lídrem, který se umí rozhodnout, je jedna poloha vedení. Ne každý lídr umí své rozhodnutí sdělit svému týmu takovým způsobem, aby ho ostatní akceptovali a vzali za své. Umět komunikovat z pozice manažera znamená nejen ukázat, že jste dostatečně schopní se zorientovat a vybrat nejlepší variantu, ale také o tom přesvědčit ostatní. K tomu potřebujete mnohem víc než jen napsat podřízeným v neděli večer dlouhý email s požadavky. Pojďte se naučit jednat s lidmi, na nichž závisí úspěch projektu.

Studijní předměty

 • Vyjednávání a řešení konfliktů, Marketing lidských zdrojů, Sociologie řízení, Interkulturní komunikace, Leadership

 • Vedení týmů
 • Efektivní získávání a výběr
 • Komunikační dovednosti a rétorika
 • Krizová komunikace
 • Sociální patologie
 • Psychologie v personální práci
 • Prezentační dovednosti
 • Krizové řízení
 • Management změny
 • Evropské integrace
 • Management reputace
 • Systémové řízení v manažerské praxi
 • Praktické řízení firmy
 • Leadership

O víkendech

 • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
 • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 3 až 4 denního výukového soustředění (čtvrtek - neděle, 1x za trimestr).

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Studijní program Ekonomika a management. Národní akreditace, udělované diplomy Bc. / Ing.
 • Distanční forma II online prostřednictvím interaktivních eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a studijní materiály). Frekvence výuky a konzultací dle preferencí studenta. Studijní program Ekonomika a management. Mezinárodní akreditace (ACBSP), udělované diplomy BBA / MSc. / MBA.

Bonusy studia na VŠEM