VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské programy Bc/BBA > Struktura studia PE/PPE

Struktura studia PE/PPE

Podniková ekonomika

Bakalářské studium pro získání a rozšíření mezioborových znalostí, praktický dovedností a způsobilostí pro oblast ekonomie a managementu s jejich následným uplatněním v praxi na pozicích souvisejících se studovaným programem a vybranou specializací/zaměřením, které přímo souvisejí s praktickým využitím pro výkon povolání na pozicích nižšího a středního managementu či jako odborná příprava pro další studium v rámci navazujícího magisterského programu (Ing.).

 • Program obsahuje 24 studijních předmětů, rozdělených do základního, oborového a specializačního bloku.
 • Základní blok 9 předmětů / Oborový blok 10 předmětů / Specializační blok 5 předmětů.
 • Specializační předměty jsou voleny dle osobních preferencí studenta a zvolené specializace.
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
 • Umět vyhledávat a zpracovávat relevantní informace pro další rozhodování.
 • Podpořit rozvoj systémového myšlení v širších ekonomických souvislostech.
 • Schopnost řešení základních manažerských úkolů na operativní a taktické úrovni.
 • Dokázat samostatně zhodnotit, zpracovat a řešit zadaný problém, včetně návrhu variant řešení.
 • Uplatnit znalosti z oblasti ekonomie a managementu v praxi v organizacích či při samostatné podnikatelské aktivitě.
 • Znalost ekonomiky, schopnost monitorovat podnikatelské prostředí, schopnost dosahovat výsledků a orientace na cíl.
 • Ekonomika podniku a organizací
 • Ekonomické myšlení a společnost
 • Manažerská ekonomie
 • Management
 • Management lidských zdrojů
 • Právní prostředí a společnost
 • Inovace a podnikání
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Marketing
 • Psychologie
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Obsah studijních předmětů
 • Úvod do studia, Bakalářský seminář
 • Seminář odborných prací
 • Studijní a prezentační dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Efektivní učení a sebekoučování
 • Jak efektivně vybrat kariéru
 • Kritické myšlení
 • Psychohygiena a jak zvládat stres
 • Time management a prokrastinace

O specializaci

 • Finanční analytik je nepostradatelný pro každou větší organizaci. Stát se jím znamená v prvé řadě umět účetnictví, znát jeho metody, nástroje a právní rámec daňového systému.

  Účetnictví nezní jako velké dobrodružství, nicméně s jejich znalostí můžete být právě těmi, kdo budou při bilancování ekonomickým výsledků na konci roku oslavováni jako hrdinové - a podle toho ceněni! Od nich se totiž můžete odrazit k unikátním znalostem a dovednostem, jako je stanovení finančních cílů podniku a diagnóza finančního zdraví společnosti, či hodnocení možností financování organizace.

Studijní předměty

 • Účetnictví a finance, Finanční management, Daně a daňová politika, Finanční analýza, Projektové řízení

O specializaci

 • Jazyk marketingu je jen základní podmínkou pro to naučit se myslet jak umět prodat. To důležité přichází, když dojde na aplikaci. Naučit se marketingovou příručku neznamená, že člověk bude schopen zajistit marketingovou podporu konkrétního produktu konkrétní firmy.

  Marketing pro rohlík a rohlík.cz není totéž, byť to tak může vypadat. Vtělit sdělení do konkrétní vizuální reklamy, natočit video, které ponese prvky brandu, umět v jeho duchu vyprodukovat reklamu pro rádio nebo webový portál, to je cílem této specializace.

Studijní předměty

 • Reklama a marketingová komunikace, Marketingový výzkum, Reklamní strategie, Public Relations, Projektové řízení

O specializaci

 • Úspěch jakékoliv firmy, instituce, start upu či projektu stojí na lidech. Umět pracovat s tzv. lidskými zdroji, umět vyhledávat vhodné profesionály, odhadovat jejich kvalifikaci, jejich charaktery, umět sbírat dostatečně věrohodné reference, které potvrdí či vyvrátí první dojem, umět pracovat s motivací lidí, kteří pracují v týmu a rozvíjet dále jejich nadání, stejně jako řešit konflikty, to je komplex dovedností s rostoucím významem pro 21. století.

  Studenti ovládnou základy pracovního práva, principy sociologie, psychologie a vyjednávání i další znalosti a dovednosti, které jsou k profesionálnímu managementu lidských zdrojů nezbytné.

Studijní předměty

 • Manažerské dovednosti, Management lidských zdrojů II, Rozvoj lidských zdrojů, Vyjednávání a řešení konfliktů, Projektové řízení

O specializaci

 • Svět businessu vyžaduje zvládnout základy mnoha různých specializací. Manažer strojírenské firmy, softwarové “garáže” nebo ředitel kliniky musejí rozumět lidem, marketingu, obchodu, financím, pracovnímu zákoníku a právnímu rámci okolo jejich vlastní činnosti. Zároveň musí zvládnout leadership, musí mít vizi, být schopen řešení problémů, které se vyskytují nenadále a bez ohlášení.

  To vše v podmínkách, kdy technologie mění zavedené postupy a metody rychleji než kdy jindy. A zejména v situaci, kdy není možné přemýšlet v hranicích českého trhu. Pronikněte do práva a ekonomických i kulturních souvislostí v mezinárodním měřítku.

Studijní předměty

 • Interkulturní komunikace, Principy globalizace, Management rizik, Logistika, Mezinárodní transakce

 • Finanční audit
 • Finanční gramotnost
 • Finanční matematika
 • Finanční stabilita
 • Investice
 • Manažerský controlling
 • Mezinárodní standardy fin. výkaznictví
 • Peněžnictví a bankovnictví
 • Data-based marketing
 • Public relations, komunikace a média
 • Retence a akvizice v prodejním kanálu
 • Prognostické metody
 • Základy digitálního marketingu
 • Základy copywritingu
 • Tržní prostředí
 • Prezentační dovednosti
 • Leadership
 • Motivace pracovního jednání
 • Vedení týmů
 • Efektivní získávání a výběr
 • Komunikační dovednosti a rétorika
 • Krizová komunikace
 • Psychologie v personální práci
 • Psychologie a psychoterapie
 • Krizové řízení
 • Management změny
 • Evropská integrace
 • Hospodaření příspěvkových organizací
 • Neziskové organizace
 • Management reputace
 • Systémové myšlení v manažerské praxi
 • Praktické řízení firmy

O víkendech

 • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
 • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 3 až 4 denního výukového soustředění (čtvrtek - neděle, 1x za trimestr).

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Studijní program Ekonomika a management. Národní akreditace, udělované diplomy Bc. / Ing.
 • Distanční forma II online prostřednictvím interaktivních eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a studijní materiály). Frekvence výuky a konzultací dle preferencí studenta. Studijní program Ekonomika a management. Mezinárodní akreditace (ACBSP), udělované diplomy BBA / MSc. / MBA.

Bonusy studia na VŠEM