Bezpečnostní a zahraniční koncepce ČR

Základní principy a cíle bezpečnostní a zahraniční politiky ČR. 

Předmět Bezpečnostní a zahraniční koncepce je úvodem do bezpečnostní a zahraniční koncepce České republiky. Studenti jsou seznámeni se základními dokumenty stanovujícími principy a cíle bezpečnostní a zahraniční politiky ČR. Hlavním cílem je předat studentům ucelený přehled o bezpečnostní a zahraniční politice ČR včetně přiblížení procesu jejich tvorby. 

  • Bezpečnostní strategie ČR. Východiska, Cíle a zájmy ČR.
  • Zahraniční koncepce ČR. Východiska, Cíle a zájmy ČR, Teritoriální zaměření.
  • Cíle a zájmy ČR. Posouzení schopnosti CŘ dosahovat svých strategických cílů v zahraničí.

Cyril Svoboda

  • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha a Policejní akademie České republiky.
  • Zastával pozici poslance a působil jako ministr vnitra a ministr pro místní rozvoj.  

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášky mě velmi baví. Pan Svoboda doplňuje přednášky historkami ze své velké politické praxe a probírá s námi aktuální témata. Vždy si poslechne náš názor se kterým buď souhlasí nebo mu oponuje, což se poměrně často promítne do diskuze o daném tématu.

Skvělé spojení s praxí a se současnou situací jak u nás v republice tak i ve světě.

Je mi ctí chodit na přednášky a diskutovat s takovými lidmi, jako je pan Dr. Svoboda. Děkuji za tyto možnosti!