Daňový systém a administrativa

Základní poznatky daňové teorie a odvodového systému.

Předmět Daňový systém a administrativa seznamuje se základy daňové administrativy v ČR, a to především z pohledu daňového subjektu. Důraz je kladen na práva a povinnosti daňového subjektu, a to zejména ve vyměřovacím řízení a při placení daní. Druhá část kurzu je věnována základním mechanismům fungování daně z přidané hodnoty v ČR a EU.

  • Základní pojmy správy daní. Účastníci daňového řízení. Zásady daňového řízení.
  • Daňové řízení a jeho části. Průběh daňového řízení. Části daňového řízení. Přípravné řízení.
  • Vyměřovací řízení. Způsoby vyměření daně, daňová přiznání.
  • Placení daní. Způsob placení daně. Základy evidence daní.
  • Vymáhací řízení, opravné prostředky. Základní informace o daňové exekuci. .
  • Daň z přidané hodnoty. Fungování daně z přidané hodnoty, základní pojmy.
  • Daně. Předmět daně, zdanitelná plnění, osvobozená plnění.
  • Osoby a DPH. Osoba povinná k dani, plátce daně.

 

Stanislav Klazar

  • Zabývá se daňovou teorií a aplikací jejích výsledků v praxi, v rámci daňové politiky v ČR.
  • Byl členem poradní skupiny premiéra pro úpravu daně z příjmů fyzických osob.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Perfektní přednášky na úrovni. Docent Klazal nás zapojoval do výuky.

Výborný předmět!

Velmi užitečný předmět.