Dějiny filmu a audiovize

Pronikněte do tajů dějin filmu, filmové tvorby a audiovize!

Předmět Dějiny filmu a audiovize je zaměřen na správné uchopení historického kontextu audiovizuálních děl. Na základě historických souvislostí se student chronologicky seznámí s nejdůležitějšími milníky historie audiovizuálního umění a naučí se správně orientovat v problematice. Předmět se kromě hraného filmu věnuje i jiným formám audiovizuální tvorby a soustřeďuje se i na formy videa, které nejsou uměleckého charakteru.

Ivan Rokošný

  • Působil jako akademický asistent na Slovensku a ve výzkumu se věnoval problematice audiovize, filmu a zejména digitálních her.
  • Pracoval v kultuře, kde se podílel na programové struktuře kulturních center a působil i jako grafik, producent a video editor. 

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Lektor byl ke všem spravedlivý. Dokáže zaujmout a vyburcovat k dobrým výkonům!

Do této doby jsem nikdy nestříhala žádný zvuk, video, ani nic podobného. Pan doktor Rokošný nám vše krásně vysvětlil a vždy to, co jsme na hodině brali jsem si poté vyzkoušel.

Lektor je jedním z nejlepších na VŠEM!