Diverzity management II

Pojem diverzity se nejčastěji překládá jako rozmanitost.

Předmět Diverzity management II se zabývá managementem diverzity týmů a efektivním řízením procesů souvisejícíh s managementem diverzity z hlediska personálních procesů a strategického řízení organizace. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům nástroje efektivního nastavení a řízení diverzity v organizaci. Předmět akcentuje nastávající nutnost práce s lidskými zdroji v globalizujícím se prostředí a za stále většího využití technologií pro práci z nejrůznějších částí planety.

  • Diverzita a diverzity management. Interní a externí faktory diverzity.
  • Diverzity management v organizaci.
  • Principy úspěšného uplatnění diverzity managementu. Commitment top managementu.
  • Mezinárodní týmy a nové technologie. Práce s diverzitním týmem v online prostředí.
  • Rozvoj a udržení diverzitních týmů.

Lucie Depoo

  • Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM.
  • Ve své specializaci se zaměřuje na management mobility a management rozvoje, vzdělávání a znalostí.
  • Na VŠEM vyučuje Management, Management lidských zdrojů a příbuzné programy v češtině i v angličtině pro bakalářské, magisterské i MBA programy.

Dominika Kovářová

  • Obchodní zkušenosti získala několikaletým působením na Obchodním oddělení Francouzského velvyslanectví v Praze.
  • Věnuje se lingvodidaktice, didaktice ekonomických předmětů, teorii komunikace, interkulturním aspektům obchodního jednání a řízení firmy, teorii HR, překládá odborné publikace i beletrii a tlumočí.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Skvělé vedení výuky i využitelnost v praxi.

Skvělé přednášky. Úžasné zapojení studentů do výuky.

Profesionální a zajímavá forma výuky.