Ekonomické a sociální systémy EU

Vývoj ekonomických a sociálních systémů EU a s nimi spojenými procesy. 

Předmět Ekonomické a sociální systémy EU seznamuje se základními pojmy a vývojem ekonomických a sociálních systémů EU a s nimi spojenými procesy. Navazuje tak na bakalářský program s cílem rozšířit znalosti, a to jak v rovině ekonomické teorie, tak i současné praxe, včetně hodnocení úspěšnosti nejen ekonomickými, ale také institucionálními ukazateli i s využitím tzv. „měkkých dat“.

  • Základy evropských integračních systémů.
  • Teorie státu a byrokracie. Diskuze o teorii státu v „Nové politické ekonomii“.
  • Ekonomické výsledky evropské integrace. Lisabonská strategie a Evropa 2020.
  • Evropské sociální modely. Teorie redistribuce a sociální politiky.
  • Sociální ekonomika v EU.

Milan Žák

  • Rektor Vysoké školy ekonomie a managementu.
  • Dlouhodobě se věnuje politicko-ekonomickým aspektům ekonomického vývoje.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan rektor Žák je velký odborník, vypravěč a zejména skvělý člověk.

Výklad je poutavý, doplněný i o různé zajímavosti. Předmět mě bavil.

Inspirativní přednáška, pro mě osobně velmi přínosné pro pochopení a uchopení některých ekonomicko-politických jevů, přednáška navíc obohacena o aktuální zajímavosti z hospodářské politiky, což velmi osvěžilo výklad. Děkuji!