VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Ekonomie dobra a zla

Ekonomie dobra a zla


Ekonomie dobra a zla, literární bestseller Tomáše Sedláčka dokazuje, že ekonomie je na rozdíl od některých vžitých představ zajímavou vědou, jejíž principy prostupují celou lidskou historií. Na příkladech sahajících od Eposu o Gilgamešovi, přes Bibli a ekonomické teorie Adama Smithe až po současnost, autor demonstruje škálu ekonomických modelů a přibližuje tak vědní obor široké veřejnosti. 

Popularizace ekonomie je také důvodem, proč se Vysoká škola ekonomie a managementu rozhodla podpořit projekt dramatizace této knihy. Hra byla poprvé uvedena na Nové scéně Národního divadla v rámci cyklu scénických čtení projektu „Listování“. V průběhu roku 2011 a 2012 bude  odehráno celkem  50 představení této hry. Diváci na regionálních scénách a středních školách mají  kromě netradičního pohledu na ekonomii také příležitost k diskuzi s autorem, který v představení přímo účinkuje.

V průběhu roku 2011 za podpory VŠEM shlédlo představení Ekonomie dobra a zla na všech scénách již téměř 6000 diváků.

Ekonomie dobra a zla na VŠEM


Dne 8. 6. 2011 se uskutečnila akce určená absolventům a studentům VŠEM, jejímž cílem bylo nabídnout na základě kulturního programu příležitost k neformálnímu setkání a platformu výměně názorů, zkušeností a kontaktů.

Představení Ekonomie dobra a zla předcházelo předání ceny (možnost studovat MBA program s udělením studijního stipendia) vítězi marketingové soutěže „GET 100“, Štěpánu Tůmovi.

Hra byla již tradičně spojena s téměř hodinovou diskuzí s Tomášem Sedláčkem. Účast přítomných studentů, absolventů i akademických pracovníků VŠEM vytvořila předpoklad pro zajímavou výměnu názorů a úhlů pohledů. Účastníci měli následně možnost pokračovat v rozhovoru s autorem v prostorách školy také po skončení programu, kde bylo připraveno občerstvení. Akce, která trvala do pozdních večerních hodin se zúčastnilo několik desítek návštěvníků.