Ekonomika dopravy

Ekonomickému pojetí dopravy teď budete rozumět i vy!

Předmět Ekonomika dopravy se zabývá ekonomickým pojetím dopravy a dopravního systému, jeho důležitosti pro rozvoj národního hospodářství. Cílem je seznámit studenty s ekonomickým prostředím dopravního sektoru a fungováním dopravních podniků různých druhů dopravy včetně jeho specifik. Zvláštní důraz je kladen na oblast statistiky dopravy a korelace jednotlivých veličin dopravního systému s vývojem ekonomiky.

  • Doprava v socioekonomickém systému společnosti. Význam dopravy v lidské historii.
  • Doprava a životní prostředí, teorie externalit.
  • Sdílená ekonomika. Základní principy sdílené ekonomiky, její využití v dopravě.
  • Dopravní systém státu a jeho vazby na okolí. Význam námořní dopravy pro ČR.
  • Podniky v dopravě.
  • Náklady dopravních podniků. Fixní a variabilní náklady, přímé a nepřímé náklady.

Zdeněk Říha

  • Jmenován docentem v oboru Technologie a management dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT.
  • Vyučuje také předměty Manažerská ekonomie, Ekonomické prostředí a Logistika.
  • Píše blog na iDnes.cz  - zejména o opomenutých koutech ekonomie, ale sem tam také o historii nebo o věcech veřejných.
  • Je politicky aktivní.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Výborné přednášky.

Hodně zajímavý předmět pro praxi.

Super!