VŠEM > Studium VŠEM > FAQ Studentské aktivity > FAQ Spolupráce se střední školou

FAQ Spolupráce se střední školou

Co je nutné realizovat?

Pro zisk 5 bodů je nutné zajistit zprostředkování propagačních materiálů (fyzicky či elektronicky) a zároveň realizovat prezentaci o VŠEM pro studenty závěrečných ročníků (prezenčně nebo on-line). Pokud student realizuje pouze jednu z těchto spoluprací bodové ohodnocení je stanoveno individuálně.

Jaké jsou první kroky?

Nejdříve je nutné oslovit vedení vybrané střední školy ohledně možných způsobů spolupráce (propagační materiály, prezentace atd.). Následně lze konzultovat způsob spolupráce prostřednictvím Studijních formulářů VŠEM.

K čemu slouží registrace?

Registrace probíhající prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM je určena pro vytvoření evidence zájemců o tištěné propagační materiály, kdy je nutné uvést jejich preferovaný formát (po konzultaci s vedením dané SŠ).

Musím přednášet jen já?

V ideálním případě ano, kdy zkušenosti se studiem na VŠEM může nejlépe popsat právě samotný student. Nicméně alternativou může být i prezentace zástupce Studentského klubu VŠEM nebo akademického pracovníka, který může vést i odbornou přednášku.

Je možné realizovat prezentaci ve více lidech?

Ano, nicméně je nutné počítat s případným rozdělením bodů pro všechny zúčastněné.

Mohu zajistit spolupráci s více středními školami?

Ano, zpravidla lze spolupráci realizovat na 3 středních školách, nicméně Administrativní komise VŠEM může posoudit i relevanci vybrané střední školy a případně stanovit nižší bodové ohodnocení.

Jak prokážu distribuci propagačních materiálů?

Fyzické vyvěšení plakátů na nástěnce dané střední školy je nutné vyfotit a výslednou fotodokumentaci přiložit k závěrečné zprávě.

Lze získat více bodů v případě distribuce elektronických i fyzických propagačních materiálů?

Bodově ohodnocena je distribuce propagačních materiálů, bez ohledu na její formu. Pokud tedy rozešlete elektronické materiály a zároveň zajistíte vyvěšení letáků v budově střední školy, bodový zisk bude souhrnný za oba způsoby propagace.