Hospodářské dějiny II

Ti, kteří neznají historii, jsou odsouzeni ji opakovat.

Předmět Hospodářské dějiny II je primárně zaměřen na moderní dějiny vývoje světového hospodářství po tzv. Velké depresi 30. let a po 2. světové válce. Z toho důvodu je vhodné předmět HD I buďto přímo absolvovat, anebo si danou problematiku alespoň osvojit samostudiem, poněvadž předmět HD II na tyto poznatky navazuje a dále je rozvíjí.

  • Vývoj světového hospodářství v meziválečném období.
  • Soupeření dvou ekonomických soustav po 2. světové válce.
  • Hospodářský vývoj Československa od 30. let až do r. 1989.

Jiří Dobrylovský

  • Český spisovatel a vysokoškolský pedagog.
  • Zajímá se o ekonomii a žurnalistiku.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Schopný pedagog. Mnoho znalostí z oboru ekonomie. Dokáže vysvětlit.

Zajímavé pojetí ekonomických dějin.

Fajn vyučující.