ICT Strategie

Možnosti a nároky na řízení firmy s využitím celosvětově dostupných informačních zdrojů a služeb. 

Cílem předmětu ICT Strategie je naučit studenty chápat informatiku jako integrální součást řízení firmy a vytvořit předpoklady pro skutečně kvalifikované využití jejího potenciálu v manažerských a ostatních aktivitách firmy, prezentovat a objasnit celý komplex principů, metod a úloh a jejich možných řešení spjatých s řešením informačních, resp. ICT strategií, naučit studenty kvalifikovaně kooperovat na rozvojových projektech informatiky, např. uplatněním metod procesního reengineeringu, funkčního nebo dimenzionálního modelování.

  • Charakteristiky informační společnosti.
  • Strategické řízení informatiky firmy.
  • Řešení vztahu firemní nebo podnikatelské strategie na informační strategii.
  • Podpora strategického řízení prostředky ICT. Návrh a specifikace aplikací typu SEM.
  • Využití metody TOC v řízení firmy a její implementace v IS/ICT. 

Kamil Hofrichter

  • Působí v managerských pozicích u dodadatelů informačních systémů a technologií a má rovněž podnikatelské zkušenosti v této oblasti.
  • Zabývá se mimo jiné projektovým managementem, byl certifikován dle IPMA třídy B.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Skvělý vyučující!

Oceňuji hlavně zajímavý výklad vyučujícího a příklady z praxe.

Super!