Inovace

Inovační problematika a podnikatelská činnost v praxi.

Předmět Inovace je orientován do oblasti inovací a podnikatelské činnosti a jejich zavedení do tržního mechanizmu.

Teoretická část dává základní předpoklad pro úspěšné zvládnutí inovace v podnikatelské v praxi.

Praktická část je situována do formy výstupního projektu.

  • Proč vlastně inovace?
  • Inovace a podnikání v praxi je multidisciplína a je nutné ji takto chápat, a proto získané znalosti a dovednosti se prolínají obory od financí, marketingu až po management.
  • Konfrontace vlastních řešení se skutečností a argumentační síla je to, co je potřeba řešit, co přinese efekt a na co je zaměřen výstup.

Anna Kadeřábková

  • Dlouhodobě se zaměřuje zejména na analýzu faktorů znalostně založené konkurenceschopnosti a jejích hospodářsko-politických implikací na národní, regionální a odvětvové a podnikové úrovni.
  • Autorka desítek výzkumných zpráv, časopiseckých a knižních publikací v ČR a zahraničí.

Cyril Kotulič

  • Zabývá se problematikou inovací a mentoringem projektů.
  • Má více než 14 leté zkušenosti s podnikáním.

Martin Řehoř

  • Externí lektor, podnikatel, reprezentant českého businessu a statutár od r. 1992, vlastník společnosti Rexim sro, kde je odpovědný za strategii, rozvoj, podnikatelské plány a obchod.
  • Hlavní specializace: technicko–ekonomické poradenství, podnikatelské plány.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Styl výuky pana doktora Kotuliče mi velmi vyhovoval a myslím si, že nás tak naučil víc, než kdyby jen suše přednášel. Dal nám možnost si vše prakticky ozkoušet a to velice oceňuji.

Pan doktor Řehoř je jeden z největších "pokladů na VŠEM". Je to odborník na svém místě!

Pedagog doplňuje obsah předmětu svými vlastními zkušenostmi a příklady z praxe, což dělá výuku atraktivnější.