Management

Jak úspěšně vést a řídit sebe, druhé lidi, firmy a jiné organizace.

V rámci předmětu Management se studenti seznámí s problematikou managementu, jeho vývojem, úlohou manažera ve firmě a základními funkcemi.

Výuka je v první fázi zaměřena na principy managementu, které jsou následně prakticky rozebrány na reálných případech z firem.

  • Student získá základní představu o základech managementu.
  • Propojení s praxí – sdílení konkrétních situací z podniku.
  • Proč na výuku? Kdo chce někoho řídit, musí také něco znát.
  • Studenti se v rámci samostatných projektů pokusí uplatnit získané zkušenosti.

Roman Zuzák

  • Má 28 let praxe převážně v manažerských pozicích, podnikání a poradenství. Na VŠ působí 20 let.
  • Také je autorem několika desítek publikací, vědeckých a odborných článků včetně zahraničních.

Petr Mašín

  • Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele.
  • Působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Skvělé.

Zajímavé příklady z praxe.

S výukou jsem byl velmi spokojen.