Management lidských zdrojů II

Řešení reálných případových studiích z HR praxe.

Předmět Management lidských zdrojů II prohlubuje znalosti v problematice odměňování a jeho vstupních podmínek a návazností, jako je motivace, hodnocení pracovníků a řízení výkonu.

Zaměřuje se na znalost vytvoření vhodných podmínek pro práci lidských kapacit a dohlížení na jejich další působení v organizaci a rozvoj.

Během otevřených diskuzí mohou studenti sdílet své znalosti a zkušenosti a řešit reálné případové studie z HR praxe zaměřené na hodnocení, odměnování, motivaci a řízení pracovního výkonu.

  • Organizace práce a pracovní podmínky. Organizace pracovní doby.
  • Motivace k práci a vedení pracovníků. Vedení lidí v organizacích, styl řízení a prosazování autority manažera.
  • Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků. Principy a proces řízení pracovního výkonu.
  • Odměňování pracovníků. Kompletní právní úprava odměňování pracovníků, moderní benefitní programy.
  • Pracovní vztahy.

Hana Urbancová

  • Ředitelka státní příspěvkové organizace s více než 41 zaměstnanci a také hlavní řešitelka několika tuzemských grantů a 1 zahraničního grantu.
  • Působí jako konzultantka vedení organizací v otázkách řízení lidských zdrojů se zaměřením na personální audit, age management a management kontinuity znalostí.
  • Publikační činnost čítá více než stovky vědeckých článků s ohlasy v tuzemsku i zahraničí založených na praktických výzkumech (h-index 4).

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pani doktorka Urbancová je veľmi milá a celý čas vytvárala skutočne priateľskú atmosféru. Pre mňa to bol zatiaľ najlepší predmet, hlavne z dovodu prepojenia s praxou.

S vedením těchto hodin jsem byla nad míru spokojená. Paní Urbancová je výborný pedagog, nechává prostor pro vyjádření, propojuje teorii s praxí.

Paní doktorka působila velmi profesionálně a výuka byla atraktivní. Z mého pohledu velmi dobrý a užitečný předmět, ve kterém byla kombinovaná teorie s poznatky z praxe. Obrovské plus za každodenní případové studie + hodina s další odborníci z praxe, která byla součástí výuky.