Manažerské dovednosti

Staňte se dobrým manažerem!

Předmět Manažerské dovednosti si klade za cíl pomoci studentům s osvojením schopnosti adekvátně a úspěšně používat relevantní teoretické vědomosti v manažerské praxi.

Dále se předmět zaměřuje zejména na následující manažerské dovednosti:

 • vedení a facilitace týmů
 • komunikace, asertivita a zpětná vazba, prezentační dovednosti, zakázaná rétorika
 • vedení s vizí, se smyslem a zaměřením na výsledky
 • řízení s důvěrou a delegováním pravomocí
 • propojování lidí, agilní koordinace samo-organizujících se týmů
 • práce s emocemi a mentálními modely
 • systémové myšlení
 • získáte přehled, jaké praktické nástroje, techniky a doporučení jsou pro manažery k dispozici
 • osvojíte si důležité manažerské dovednosti, které se vám v životě určitě hodí
 • naučíte se měnit mentální modely, řešit konflikty, problémy, rozhodovat a vyjednávat

Mirko Křivánek

 • Má dlouholeté zkušenosti s výukou na vysokých školách v ČR, USA a Belgii.
 • Je také dlouholetým poradcem v oblasti managementu a leadershipu pro vrcholové manažery a lídry firem.
 • Jeho oblíbeným tématem je učící se organizace a systémová dynamika.
 • Propojuje teorii s praxí a je uznávaným systémovým myslitelem a koučem manažerů a lídrů.
 • Kromě vědeckých publikací je spoluautorem Velké knihy o řízení firem a autorem monografie Dynamické vedení a řízení projektů.

Petr Mašín

 • Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele.
 • Působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Dle mého osobního názoru pan docent vede přednášky / videocvičení velmi vhodně a na jeho hodiny se vždy těším.

S panem doc. Křivánkem byly přednášky velmi přínosné. Dokázal zaujmout, probíraná témata byla zábavná a celkově všechny přednášky byly příjemné!

Dle mého názoru je pan docent nejlepším vyučujícím na škole. Dokáže dobře vysvětlovat a zároveň sděluje užitečné informace do praxe. Některé jeho typy jsem si ihned ověřil v praxi s kladnou odezvou.