Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je základní součástí marketingového mixu.

Předmět Marketingová komunikace posluchače seznámí se specifickými oblastmi marketingové komunikace a komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou. Kurz podrobně rozebere možné nosiče informací marketingové komunikace a základní data využívaná pro efektivní oslovení cílové skupiny (TVmetrové šetření, Mediaprojekt, Radioprojekt, NetMonitor). Vedle využití masových médií pro marketingovou komunikaci představí další nástroje skupinové a interpersonální komunikace (direct marketing, sales promotion, veletrhy a výstavy atd.) a věnovat se bude rovněž novým digitálním médiím (internet, sociální sítě, mobilní technologie).

  • Marketingová komunikace a její specifika. Základní terminologie marketingové komunikace. Marketingová komunikace jako typ persvazivní komunikace. Základní persvazivní komunikační strategie. Motivy, cíle a postupy marketingové komunikace.
  • Využití komunikačních kanálů pro marketing. Možné komunikační kanály marketingu a jejich vlastnosti. Výhody a nevýhody jednotlivých nosičů a efektivita jejich využití.
  • Média jako nosič marketingových sdělení. Oslovení cílové skupiny prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku a internetu. Soubory dat pro výběr médií a efektivní oslovení předpokládané cílové skupiny (TVmetrové šetření, Mediaprojekt, Radioprojekt, NetMonitor). Venkovní reklama a možnosti jejího využití.
  • Nezprostředkovaná marketingová komunikace. Public relations. Využití nezprostředkované interpersonální komunikace s cílovou skupinou (direct marketing, sales promotion, expozice, prezentace), výhody a možnosti. Public relations - jeho možnosti a formy.

 

Eva Matoušková

  • V roce1997 úspěšná manažerka v soutěži Manažer roku.
  • Vlastní poradenskou firmu, organizuje společensko-obchodních akce a je manažerkou kapely.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Super předmět.

Vyvážené propojení teorie a praxe.

Oceňuju hlavně připravenost hodin.