Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je základní součástí marketingového mixu.

Předmět Marketingová komunikace posluchače seznámí se specifickými oblastmi marketingové komunikace a komunikačního mixu. Vedle základních persvazivních strategií, které marketingová komunikace využívá, předmět představí jednotlivé typy marketingové komunikace; komerční, sociální a politickou. Kurz podrobně rozebere možné nosiče informací marketingové komunikace a základní data využívaná pro efektivní oslovení cílové skupiny (TVmetrové šetření, Mediaprojekt, Radioprojekt, NetMonitor). Vedle využití masových médií pro marketingovou komunikaci představí další nástroje skupinové a interpersonální komunikace (direct marketing, sales promotion, veletrhy a výstavy atd.) a věnovat se bude rovněž novým digitálním médiím (internet, sociální sítě, mobilní technologie).

 • Marketingová komunikace a její specifika. Základní terminologie marketingové komunikace. Marketingová komunikace jako typ persvazivní komunikace. Základní persvazivní komunikační strategie. Motivy, cíle a postupy marketingové komunikace.
 • Využití komunikačních kanálů pro marketing. Možné komunikační kanály marketingu a jejich vlastnosti. Výhody a nevýhody jednotlivých nosičů a efektivita jejich využití.
 • Média jako nosič marketingových sdělení. Oslovení cílové skupiny prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku a internetu. Soubory dat pro výběr médií a efektivní oslovení předpokládané cílové skupiny (TVmetrové šetření, Mediaprojekt, Radioprojekt, NetMonitor). Venkovní reklama a možnosti jejího využití.
 • Nezprostředkovaná marketingová komunikace. Public relations. Využití nezprostředkované interpersonální komunikace s cílovou skupinou (direct marketing, sales promotion, expozice, prezentace), výhody a možnosti. Public relations - jeho možnosti a formy.

 

Karel Eliáš

 • Má bohaté zkušenosti s budováním a řízením týmů a pracovních skupin v rámci nadnárodních společností
 • Založil Customer Centre for EuroShell a spolupodílel se na výběru a implementaci systému CRM a ISO certifikaci u alternativního telekomunikačního operátora.
 • Specializuje se zejména na Key Account Management a oblasti s ním spojené

David Matoušek

 • Zaměřuje se na digitální a omnichannel marketing
 • Působil mjn. ve firmách Google, Criteo, LMC (jobs.cz)
 • Působil tři roky jako Marketingový ředitel společnosti Slevomat.cz

Monika Březinová

 • Věnuje se problematice řízení malých a středních podniků, s ohledem na jejich řízení a marketing, v konkrétní aplikaci na pivovarské odvětví.
 • Vyučovala nebo vyučuje kromě jiných i  předměty Ekonomika pivovarského provozu, Marketingovou komunikaci v pivovarnictví

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Na začátku mi přišly velmi zajímavé Hot Business news.:)

Vyvážené propojení teorie a praxe.

Oceňuju hlavně připravenost hodin.