Marketingová strategie a plánování

Kreativní brief, plánování strategie, techniky produkce - to vše máte šanci se naučit!

Předmět Marketingová strategie a plánování je zaměřen na strategie a plánování v marketingu. Studenti jsou uvedeni do metodiky koncipování a tvorby reklamních sdělení i ucelených reklamních aktivit v rámci integrované marketingové komunikace (IMK). V průběhu výuky se studenti seznámí s kreativním briefem, plánováním strategie, technikami produkce idejí a přetvořením těchto idejí do finální reklamy. Seznámí se rovněž s celým průběhem reklamní strategie.

 • Integrovaná marketingová komunikace.
 • Role IMK v procesu životního cyklu produktu.
 • Funkce IMK a strategie jejího umisťování.
 • Reklamní strategie: Plánování a formulace reklamní strategie.
 • Reklama a média. Výběr média, mediální ukazatele.
 • Realizace reklamy. Realizace reklamní kampaně.
 • Reklamní a mediální agentury.

Peter Matisko

 • Od roku 2012 podniká v oblastech IT řešení a marketingu.
 • Poskytuje konzultace k marketingovým a podnikatelským strategiím.
 • Vede webový vývoj včetně pokročilejších analýz návštěv a optimalizací.

Břetislav Stromko

 • Vedoucí Business Intelligence v Dáme jídlo.
 • Založil značku designového sportovního oblečení SYN v pohybu.
 • Své zkušenosti se snaží předávat studentům během kurzů z oblasti marketingové komunikace a marketingového výzkumu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Naprostý odborník, který má rád svou práci a chce předat studentům co nejvíc zajímavých vědomostí. Super.

Skvěle postavené hodiny a super přístup lektora, který vás provede celým kurzem tak skvěle, že na zkoušku jste připravení už jen z hodin!

Předmět marketingová strategie a plánování je velmi provázán s praxí. Pan doktor Matisko vždy jednotlivá probíraná témata obohatil o příklady z praxe, díky nimž jsme měli možnost pochopit, jak funguje implementace teorie marketingu v reálném prostředí.