Mezinárodní marketing

Předmět se věnuje marketingové strategii a marketingové praxi v mezinárodním prostředí.

Cílem předmětu Mezinárodní marketing je seznámení s moderním pojetím mezinárodního marketingu a jeho aplikací v podnikatelské praxi. Předmět poskytuje hlubší pohled na různé způsoby distribuce, ocenění, propagace a produktového mixu uplatňované v mezinárodním prostředí. Pozornost je rovněž věnována důvodům a způsobům vstupu firem na zahraniční trhy, jakož i otázkám segmentace mezinárodních trhů, targetingu a positioningu. Výklad je doprovázen konkrétními příklady z mezinárodní marketingové praxe.

 • Základní koncepce mezinárodního marketingu. Podstata mezinárodního marketingu.
 • Přístupy k problematice internacionalizace. Důvody a formy vstupu na cizí trhy.
 • Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání.
 • Mezinárodní marketingový výzkum. Metody mezinárodního marketingového výzkumu.
 • Cílený mezinárodní marketing. Segmentace mezinárodní trhů, positioning.
 • Mezinárodní výrobková politika. Míra adaptace výrobků, mezinárodní výrobkový mix.
 • Mezinárodní cenová strategie. Faktory ovlivňující volbu mezinárodní cenové strategie.
 • Mezinárodní distribuční politika. Trendy v mezinárodní distribuci.
 • Mezinárodní komunikační politika. Komunikace v mezinárodních aktivitách.

Jiří Boháček

 • Během studia se zaměřoval na strategický marketing, marketingový výzkum a sociologii.
 • Autor několika odborných publikací v domácích i zahraničních časopisech s dlouholetou praxí ve vedení marketingu automobilky Škoda Auto a vedením zahraničních kursů marketingu, sociologie a MBA kurzů.

Kamila Tišlerová

 • Doktorát v oboru Ekonomika a management získala v roce 2012.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Výborné přednášky, kdy látka byla velmi vhodně propojována s příklady z praxe.

Pan doktor Boháček je jeden z nejlepších přednášejících vůbec!

Pan doktor Boháček skvěle vedl hodiny, které byly doplněny hromadou zajímavých a věcných příběhů z jeho profesního života. Zároveň oceňuji procvičování látky na začátku přednášky.