VŠEM > Studium VŠEM > Charakteristika studijních předmětů > Studijní předměty EKONOMIKA > Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS

IFRS, International Financial Reporting Standards, je soubor standardů upravující sestavování a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky.

Předmět Mezinárodní standardy finančního výkaznictví je orientován na základní stavební prvky mezinárodně uznávaných principů účetního výkaznictví IFRS. Důraz je kladen na vývoj a současný stav těchto předpisů, jejich srovnání s českou legislativou a zejména na praktickou aplikaci. Zabývá se charakteristikou jednotlivých prvků účetních výkazů (aktiva, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy) a jejich klasifikací. Nedílnou součástí kurzu je analýza reálných účetních výkazů. Cílem kurzu je seznámit studenty se současným vývojem v mezinárodním účetnictví a dosáhnout u studentů schopnosti orientovat se v účetních výkazech sestavených podle IFRS.

  • Mezinárodní harmonizace účetnictví. Historie a vývoj IFRS ve světě a v ČR.
  • Koncepční rámec IFRS. Cíl účetního výkaznictví, kvalitativní charakteristiky.
  • Účetní výkazy IFRS.
  • Výnosy. Identifikace jednotlivých povinností plynoucí ze smlouvy.

 

Dana Dvořáková

  • Docentka katedry finančního účetnictví a auditingu na VŠE
  • Členka Evropské asociace účetních od roku 2004 (EAA)
  • Lektorka a konzultantka v oblasti finančního účetnictví
  • Její odbornost spočívá v klasickém způsobu srozumitelného a jasného výkladu účetní problematiky zaměřeného především na logiku stavby přednášeného tématu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Srozumitelně vysvětleno poměrně náročné téma!

Paní docentka patří opět ke skvělým vyučujícím. Předkládá látku srozumitelně, její přednes byl vždy živý a poutavý.

Naprostá spokojenost s přednášející i obsahem předmětu a přednášek, který je využitelný v praxi.