VŠEM > Studium VŠEM > Charakteristika studijních předmětů > Studijní předměty EKONOMIKA > Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS

IFRS, International Financial Reporting Standards, je soubor standardů upravující sestavování a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky.

Předmět Mezinárodní standardy finančního výkaznictví je orientován na základní stavební prvky mezinárodně uznávaných principů účetního výkaznictví IFRS. Důraz je kladen na vývoj a současný stav těchto předpisů, jejich srovnání s českou legislativou a zejména na praktickou aplikaci. Zabývá se charakteristikou jednotlivých prvků účetních výkazů (aktiva, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy) a jejich klasifikací. Nedílnou součástí kurzu je analýza reálných účetních výkazů. Cílem kurzu je seznámit studenty se současným vývojem v mezinárodním účetnictví a dosáhnout u studentů schopnosti orientovat se v účetních výkazech sestavených podle IFRS.

  • Mezinárodní harmonizace účetnictví. Historie a vývoj IFRS ve světě a v ČR.
  • Koncepční rámec IFRS. Cíl účetního výkaznictví, kvalitativní charakteristiky.
  • Účetní výkazy IFRS.
  • Výnosy. Identifikace jednotlivých povinností plynoucí ze smlouvy.

 

Karel Šteker

  • Pracoval několik let na pozici finančního ředitele v soukromé společnosti.
  • Pedagogické činnosti se věnuje již od roku 2006, a to se zaměřením na české a mezinárodní účetnictví.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Srozumitelně vysvětleno poměrně náročné téma!

Vyhovoval mi hlavně přístup vyučujícího.

Super.