Nová média

Nová média mění svět a vy teď můžete být u toho!

Cílem předmětu Nová média je přiblížit studentům tzv. nová (digitální) média a možnost jejich využití v oblasti marketingu. Cílem je dále seznámit studenty se současnými vývojovými tendencemi marketingu a s aktuálními marketingovými nástroji, a to včetně praktického rozboru příkladů zrealizovaných kampaní z České republiky i zahraničí.

  • Charakteristika nových médií a jejich základních vlastností.
  • Základní pojmy z oblasti nových médií. Internet, Web 2.0 a jeho nástroje.
  • Aktuální trendy v marketingu. Hlavní změny v marketingu, přesun od ATL a BTL k TTL.
  • Virální (virový) marketing. Složky virálního marketingu, body šíření, šiřitelé.
  • Word-of-Mouth Marketing. WOMM 1.0 a 2.0, DWOM, spontánní a umělý WOM.
  • Product Placement. Product placement v audiovizuálních dílech.

Zdeněk Linhart

  • V posledních letech publikuje výzkum o vnímání reklamy ve spolupráci s kolegou Dianoux z Francie a výzkum o biorafinérii s vazbou na biopaliva s kolegou Hönigem z katedry chemie ČZU.
  • Rovněž publikoval o vlivu softwarových aplikací na Internetu na učení a řízení.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Oceňuji jiný pohled na aktuální problematiku a zapojení studentů do komunikace v rámci výuky.

Vyučující je odborník!

Zajímavý předmět!