VŠEM > Výzkum a projekty > Odborné nakladatelství VŠEM

Čas čtení: 1 min.Odborné nakladatelství VŠEM

Odborné nakladatelství VŠEM vydává odborné publikace z oblasti ekonomie, managementu, lidských zdrojů a dalších příbuzných oborů. Vědecká redakce garantuje odbornost a kvalitu textů, jež jsou vydávány nakladatelstvím jako recenzované odborné publikace. Ostatní tituly vydávané nakladatelstvím mimo okruh recenzovaných odborných knih nepodléhají schvalování vědeckou redakcí a její činnosti se nijak nedotýkají.

Ekonomické listy VŠEM

Odborný, vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) a Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM) Ekonomické listy VŠEM (vydáván od 31.5.2010) tematicky navazuje na předchozí vydávání Bulletinu CES VŠEM.

Poslání Ekonomických listů VŠEM

Ekonomické listy jsou elektronicky šířený recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinášet statě a analytické studie z oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, lidských zdrojů a regionálního a sociálního rozvoje.

V časopise jsou publikovány původní recenzované vědecké práce a vědecké studie, dále pak zprávy z vědeckého života a recenze. Původní vědecké a přehledové stati, které procházejí anonymním řízením, jsou publikovány v rubrice Recenzované odborné stati. Ostatní odborná sdělení jsou zařazována do dalších rubrik časopisu. Příspěvky je možné předkládat v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Ekonomické listy jsou od roku 2013 zveřejňovány v databázi EBSCO Publishing, která zaštiťuje jednu z nejaktivnějších světových databází ekonomických plnotextových časopisů, magazínů a dalších zdrojů.

Časopis vychází v on-line verzi v režimu Open Access z důvodu zajištění distribuce mezi širokou odbornou veřejnost a aplikační sféru.

Ekonomické listy jsou vydávány od roku 2010 a historicky navazují na dříve, od roku 2002, vydávané Bulletiny CES VŠEM.

  • Složení Redakční rady Ekonomických listů: Dr. Adam Drab, Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., Ing. Václav Klusoň, DrSc., Doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., Ing. Renáta Madzinová, Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., Ph. D., Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., Doc. Ing. Ivo Straka, CSc., doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., Ing. Bořek Vašíček, Ph.D., Ing. Josef Vlášek, doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D., Prof. Ing. Milan Žák, CSc., Doc. Ing. Norbert Žid, CSc.
  • Periodicita: 2 x ročně
  • Vydavatel: Vysoká škola ekonomie a managementu, Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (Nárožní 2600/9a, 158 00, Praha 5).

Přehled vydání

Vydavatelské pokyny

Vysokoškolské učebnice VŠEM

Vysokoškolské učebnice VŠEM obdrží student v elektronické i tištěné podobě, dle zvolené úrovně školného VŠEM.

Elektronické vysokoškolské učebnice VŠEM je možné prohlížet pouze v rámci zabezpečeného formátu PDC v programu Locklizard, kdy úprava, tisk, kopírování, přepisování, distribuce nebo šíření daných textů bez souhlasu vlastníka práv (VŠEM) je zakázáno.

Název publikace/Autor/Rok vydání eBooks
Aplikace podnikové informatiky/Šedivá, Pour/2011 ANO
Automatizovatelné identifikátory adaptace a sebezdokonalování/Linhart/2017 ANO
Business English/Průšová/2011 ANO
Business Intelligence/Žižka/2011 ANO
Daně, daňová politika a daňová teorie/Volkánová, Klazar/2013 ANO
Dějiny podnikání/Geršlová, Žák/2012 ANO
Dějiny podnikání II. vyd./Geršlová, Žák/2015 ANO
Ekonomické a sociální inovace/Kadeřábková/2015 ANO
Ekonomické a sociální systémy EU/Mach, Pilip, Žák/2016 ANO
Ekonomika podniku/Hyršlová, Holečková/2018 ANO
Ekonomika podniku I. vydání/Hyršlová, Klečka/2008 NE
Ekonomika podniku II. vydání/Hyršlová, Klečka/2010 ANO
Etika podnikání/Jindřichovská/2014 ANO
Evropská unie/Mach, Pilip, Žák/2011 ANO
Finance a finanční trhy/Hýla, Koderová/2013 ANO
Finanční analýza/Pešková, Jindřichovská/2012 ANO
Finanční a pojistná matematika/Kubová/2017 ANO
Finanční a pojistná matematika/Prouza/2007 ANO
Finanční a právní aspekty obchodních transakcí/Kalinová, Klíma/2012 ANO
Finanční gramotnost/Blažek, Vrabcová/2019 ANO
Finanční management/Špaček, Holečková/2014 ANO
Finanční účetnictví/Novotný/2007 ANO
Finanční účetnictví/Šteker/2020 ANO
General English/Koudelková, Fišerová/2012 ANO
Globální podnikání/Janatka/2019 ANO
Hospodářská politika/Žák/2006 ANO
Hospodářská politika/Žák/2020 ANO
ICT strategie/Hofrichter/2015 ANO
Informační systémy a technologie/Pour/2006 ANO
Informatika I/Tobíšek/2014 ANO
Interkulturní komunikace/Půbalová/2017 ANO
Kariérní management/Depoo, Urbancová, Šnýdrová/2020 ANO
Komunikační dovednosti/Hajerová-Mullerová/2013 ANO
Kreativní destrukce enkulturací/Linhart, Vnoučková/2018 ANO
Krizový management/Zuzák/2014 ANO
Leadership/Smolová/2018 ANO
Logika a logické myšlení/Coufal/2014 ANO
Logika a matematika pro ekonomy/Coufal, Línek/2010 ANO
Logistika/Janatka/2017 ANO
Makroekonomická analýza (základní kurz)/Kadeřábková, Žďárek/2014 ANO
Makroekonomie I. vydání/Pavelka/2006 NE
Makroekonomie II. vydání/Pavelka/2007 NE
Makroekonomie III. vydání/Pavelka/2014 ANO
Management/Vnoučková/Zuzák/2015 ANO
Management kvality/Spejchalová/2012 ANO
Management kvality, bezpečnosti a environmentu/Spejchalová/2012 ANO
Management lidských zdrojů/Tomšík/Botek/Čejka/Duda/Novotný/Michalík/Urbancová/2013 ANO
Management lidských zdrojů/Vnoučková/Urbancová/2015 ANO
Managemet rizik/Prostějovská/2013 ANO
Management změny/Kovář/2008 NE
Management změny/Machan/2012 NE
Management změny/Machan/2013 ANO
Manažerská ekonomie (pokročilý kurz)/Burian/2014 ANO
Manažerská ekonomie (pokročilý kurz) II. vyd./Burian/2015 ANO
Manažerská ekonomika/Kovařík/2015 ANO
Manažerské dovednosti/Krátký/Botek/Hrůzová/2011 ANO
Manažerské rozhodování III. vydání/Hrůzová/2011 ANO
Manažerský controlling/Kovařík/2013 ANO
Manažerský controlling II. vyd./Kovařík/2015 ANO
Marketing - principy a nástroje/Koudelka/Vávra/2007 ANO
Marketing lidských zdrojů/Smolová/Vnoučková/Urbancová/2016 ANO
Marketingová komunikace/Krejčí/Stromko/Smolová/Boháček/2016 ANO
Marketingový výzkum/Linhart/Smolová/2016 ANO
Masová a mediální komunikace/Friml/2016 ANO
Masová, mediální a marketingová komunikace, komunikace a média/Čichovský/Friml/Marek/Krejčí/Stromko/2011 ANO
Matematika pro ekonomy/Hrach/2007 ANO
Metody zpracování dat v ekonomické praxi/Kubová/2018 ANO
Mezinárodní marketing/Boháček/2013 ANO
Mezinárodní marketingová komunikace/Boháček/2014 ANO
Mikroekonomie I. vydání/Pavelka/2008 NE
Mikroekonomie II. vydání/Pavelka/2010 ANO
Mikroekonomie II/Šetek/2018 ANO
Nová média/Linhart/2017 ANO
Obchodní dovednosti/Šálková/Regnerová/2016 ANO
Obchodní transakce/Kalinová/Klíma/2014 ANO
Obchodní právo/Staněk/2012 ANO
Obchodní právo II. vyd./Staněk/2014 ANO
Organizace a řízení obchodu/Janatka/2012 ANO
Organizace a řízení obchodu 2. vyd./Janatka/2015 ANO
Personální management/Bucman/Němec/Šikýř/2008 ANO
Podniková informatika/Pour/Lorenc/2011 ANO
Podniková kultura/Hajerová - Müllerová/Šimek/2012 ANO
Politologie a mezinárodní vztahy/Brezina/Svoboda/2015 ANO
Poradenská a sociální psychologie/Dvořáková/2016 ANO
Pracovní právo/Věra Hrouzková/2009 ANO
Pracovní právo/Hrouzková/2020 ANO
Právní prostředí a společnost/Vlachová/2014 ANO
Právní prostředí a společnost II. vyd./Vlachová/2015 ANO
Právo Evropské Unie/Hoda/Svoboda/2017 ANO
Právo pro podnikatele/Vlachová/2020 ANO
Principy managementu/Štrach/2008 ANO
Procesní management/Mašín/2020 ANO
Produkční a operační management/Svobodová/2008 ANO
Projektový management/Hačkajlová, Prostějovská, Tománková/2015 ANO
Psychologie práce a organizace/Rudá/2016 ANO
Projektový management/Hačkajlová/Prostějovská/Tománková/2013 ANO
Psychologie/Šnýdrová/2019 ANO
Public Relations/Smolová/2017 ANO
Reklama a Public Relations/Stuchlík a kol./2011 ANO
Rozvoj lidských zdrojů/Urbancová/Vnoučková/2015 ANO
Řízení rizik a financování obchodních transakcí ve vývozu a dovozu/Kalinová, Klíma/2008 ANO
Sociální pedagogika, sociální patologie/Hajerová-Müllerová/2014 ANO
Sociologie I/Boháček/2015 ANO
Sociologie řízení/Hampl/Kašparová/2012 ANO
Sociologie řízení/Boháček/2020 ANO
Sportovní marketing/Šíma/Voráček/Čáslavová/Ruda/2013 ANO
Spotřební chování a segmentace trhu/Koudelka/2006 ANO
Statistické metody a demografie/Löster/Řezanková/Langhamrová/2009 ANO
Statistika pro ekonomy/Souček/2006 ANO
Strategický management/Zuzák/2012 ANO
Strategický management/Kovář/2008 NE
Strategický marketing/Linhart/2015 ANO
Systémy řízení/Spejchalová/2014 ANO
Systémy řízení/Kovařík/2017 ANO
Ubungsgrammatik Deutsch N1/Vratišovský/Kronusová/2013 ANO
Účetnictví-cvičebnice/Šteker/2019 ANO
Veřejná správa/Staněk/2013 ANO
Veřejné finance/Maaytová/2012 ANO
Vyjednávání a řešení konfliktů/Smolová/2016 ANO
Vzdělávání dospělých/Hajerová - Müllerová/2016 ANO
Základy digitálního marketingu/Moravcová/2017 ANO
Základy práva/Zima/2007 NE
Základy práva II. vydání/Zima/2010 ANO
Základy psychologie a sociologie pro ekonomy (vybrané kapitoly)/Lorencová/Rohlíková/2009 ANO
Základy účetnictví/Novotný/2007 ANO

Monografie VŠEM

Odborné publikace z oblasti ekonomie, managementu, lidských zdrojů a dalších příbuzných oborů.

Vědecká redakce

Vědecká redakce nakladatelství je poradním orgánem nakladatelství při vydávání recenzovaných odborných knih z oblasti ekonomie, managementu, a dalších příbuzných oborů. Vědecká redakce garantuje odbornost a kvalitu textů, jež mají být vydány nakladatelstvím jako recenzované odborné knihy. Vědecká redakce hodnotí odbornou úroveň prací (rukopisů) vydávaným nakladatelstvím, které vyžadují recenzní řízení, tj. které usilují o získání statutu odborné knihy podle vždy platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

Členství ve vědecké redakci

Členy vědecké redakce se mohou stát zejména osoby s vědeckou hodností docent nebo profesor, případně další osoby uznávané jako specialisté ve svém oboru s hodností Ph.D. nebo CSc.

Členové vědecké redakce

Jméno Organizace
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (předseda vědecké redakce) Vysoká škola ekonomie a managementu
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Vysoká škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
doc. PaedDr. Marek Storoška, Ph.D. Vysoká škola medzinádneho podnikania
doc. Ing. Miroslav Hájek, CSc. Česká zemědělská univerzita
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Monika Hudáková, Ph.D. Vysoká škola ekonómie a manažmentu veřejnej správy v Bratislave
doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická
doc. Ing. Růžena Krnínská, CSc. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, Ph.D. Vysoká škola medzinádneho podnikania
doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Vysoká škola ekonomická
doc. Ing. Jan Pour, CSc. Vysoká škola ekonomická
doc. Ing. Marie Prášilová, CSc. Česká zemědělská univerzita
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu

Dokumenty a odkazy