VŠEM > Výzkum a projekty > Odborné nakladatelství VŠEM

Čas čtení: 1 min.Odborné nakladatelství VŠEM

Odborné nakladatelství VŠEM vydává odborné publikace z oblasti ekonomie, managementu, lidských zdrojů a dalších příbuzných oborů. Vědecká redakce garantuje odbornost a kvalitu textů, jež jsou vydávány nakladatelstvím jako recenzované odborné publikace. Ostatní tituly vydávané nakladatelstvím mimo okruh recenzovaných odborných knih nepodléhají schvalování vědeckou redakcí a její činnosti se nijak nedotýkají.

Ekonomické listy VŠEM

Odborný, vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) a Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM) Ekonomické listy VŠEM (vydáván od 31.5.2010) tematicky navazuje na předchozí vydávání Bulletinu CES VŠEM.

Poslání Ekonomických listů VŠEM

Ekonomické listy jsou elektronicky šířený recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinášet statě a analytické studie z oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, lidských zdrojů a regionálního a sociálního rozvoje.

V časopise jsou publikovány původní recenzované vědecké práce a vědecké studie, dále pak zprávy z vědeckého života a recenze. Původní vědecké a přehledové stati, které procházejí anonymním řízením, jsou publikovány v rubrice Recenzované odborné stati. Ostatní odborná sdělení jsou zařazována do dalších rubrik časopisu. Příspěvky je možné předkládat v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Ekonomické listy jsou od roku 2013 zveřejňovány v databázi EBSCO Publishing, která zaštiťuje jednu z nejaktivnějších světových databází ekonomických plnotextových časopisů, magazínů a dalších zdrojů.

Časopis vychází v on-line verzi v režimu Open Access z důvodu zajištění distribuce mezi širokou odbornou veřejnost a aplikační sféru.

Ekonomické listy jsou vydávány od roku 2010 a historicky navazují na dříve, od roku 2002, vydávané Bulletiny CES VŠEM.

  • Složení Redakční rady Ekonomických listů: Dr. Adam Drab, Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., Ing. Václav Klusoň, DrSc., Doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., Ing. Renáta Madzinová, Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., Ph. D., Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., Doc. Ing. Ivo Straka, CSc., doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., Ing. Bořek Vašíček, Ph.D., Ing. Josef Vlášek, doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D., Prof. Ing. Milan Žák, CSc., Doc. Ing. Norbert Žid, CSc.
  • Periodicita: 2 x ročně
  • Vydavatel: Vysoká škola ekonomie a managementu, Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (Nárožní 2600/9a, 158 00, Praha 5).

Přehled vydání

Vydavatelské pokyny

Vysokoškolské učebnice VŠEM

  • Vysokoškolské učebnice VŠEM obdrží student v elektronické i tištěné podobě, dle zvolené úrovně školného VŠEM.
  • Elektronické vysokoškolské učebnice VŠEM je možné prohlížet pouze v rámci zabezpečeného formátu PDC v programu Locklizard, kdy úprava, tisk, kopírování, přepisování, distribuce nebo šíření daných textů bez souhlasu vlastníka práv (VŠEM) je zakázáno.

Monografie VŠEM

Odborné publikace z oblasti ekonomie, managementu, lidských zdrojů a dalších příbuzných oborů.

Vědecká redakce

Vědecká redakce nakladatelství je poradním orgánem nakladatelství při vydávání recenzovaných odborných knih z oblasti ekonomie, managementu, a dalších příbuzných oborů. Vědecká redakce garantuje odbornost a kvalitu textů, jež mají být vydány nakladatelstvím jako recenzované odborné knihy. Vědecká redakce hodnotí odbornou úroveň prací (rukopisů) vydávaným nakladatelstvím, které vyžadují recenzní řízení, tj. které usilují o získání statutu odborné knihy podle vždy platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

Členství ve vědecké redakci

Členy vědecké redakce se mohou stát zejména osoby s vědeckou hodností docent nebo profesor, případně další osoby uznávané jako specialisté ve svém oboru s hodností Ph.D. nebo CSc.

Členové vědecké redakce

Jméno Organizace
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (předseda vědecké redakce) Vysoká škola ekonomie a managementu
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Vysoká škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
doc. PaedDr. Marek Storoška, Ph.D. Vysoká škola medzinádneho podnikania
doc. Ing. Miroslav Hájek, CSc. Česká zemědělská univerzita
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Monika Hudáková, Ph.D. Vysoká škola ekonómie a manažmentu veřejnej správy v Bratislave
doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická
doc. Ing. Růžena Krnínská, CSc. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, Ph.D. Vysoká škola medzinádneho podnikania
doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Vysoká škola ekonomická
doc. Ing. Jan Pour, CSc. Vysoká škola ekonomická
doc. Ing. Marie Prášilová, CSc. Česká zemědělská univerzita
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu

Dokumenty a odkazy