Organizační kultura

Kulturologické pojetí organizace a organizačního managementu nejen v národním prostředí.

Předmět Organizační kultura akcentuje roli společenské odpovědnosti a význam uplatňování etických standardů a kodexů v organizační kultuře.

Dále seznamuje studenty s analytickými postupy v hodnocení organizační kultury a jejího dalšího rozvoje a zkvalitňování.

Po absolvování předmětu se student orientuje v komponentech, systému a mechanismech organizační kultury.

  • Organizační kultura, její systém a mechanismy
  • Klasifikace organizací podle jejich kulturních kategorií ve zvoleném systémovém rámci
  • Vybrané metodologické přístupy zkoumání organizační kultury
  • Soubor formálních a neformálních vzorů a hodnot ovlivňujících chování zaměstnanců
  • Význam působení organizační kultury

Markéta Šnýdrová

  • Celou svou dosavadní profesní kariéru se pohybuje v oblasti HR.
  • V letech 2006-2012 zastávala pozici specialistky personálního marketingu v Komerční bance.

Lenka Hajerová-Müllerová

  • Ve svém odborném zaměření v oblasti pedagogiky, managementu a zdravotnictví se specializuje zejména na problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání a metodologii výzkumu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Za mě skvěle vedený předmět, srozumitelnost probíraného předmětu, zapojení studentů do přednášky.

Paní profesorka je opravdový odborník.

Výuku i profesorku velmi chválím, pro mě to byly velmi přínosné semináře, děkuji za ně.