Praktický marketing pro malé firmy

Předmět má formu workshopů a sdílení marketingových zkušeností.

Předmět Praktický marketing pro malé firmy názorným způsobem propojuje teorii z oblasti marketingu a dalších oborů s reálným podnikáním malých a středních firem. První fáze výuky je zaměřena na potřebnou marketingovou teorii, která bude ve druhé fázi prakticky uplatněna na reálných příkladech. Důraz je kladen na porozumění podstatě marketingu a její využití pro odlišení vytvářených produktů a služeb od konkurence.

  • Praktický význam marketingu. Součásti marketingu v praxi.
  • Moderní marketingové pojmy. Business plán, brand, virální obsah, sdílení „proč“ a „jak“.
  • Marketingový mix. Porozumění marketingovým mixům 4P, 4C, SIVA.
  • Difuze inovací. Důležitost poznání a specifikace cílového trhu.
  • Fáze nákupního procesu.
  • Osobní marketing a vnitřní překážky.
  • Online marketing. Základní prvky online marketingu pro podporu podnikání.

Peter Matisko

  • V roce 2012 založil vlastní firmu Cyberma s.r.o. zaměřenou na online technologie, marketing, online marketing, reklamu a vývoj webů.
  • Pro několik klientů zabezpečuje reklamu na sociálních sítích a Google.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan doktor Matisko je odborník na tématiku marketingu propojenou s moderními technologiemi. Oceňuji pečlivé zodpovídání otázek, které se týkaly více technických záležitostí v rámci online marketingu.

Předmět je velmi aktuální, vyučující uváděl příklady z praxe a srozumitelně přednášel. Vždy tu byl pro jakékoliv dotazy či připomínky studentů, velmi oceňuji možnost ukončení předmětu na přednášce.

Zajímavé hodiny propojené s praxí.