Prezentační a komunikační dovednosti

Získání dovedností pro účinné zvládnutí vlastního vystoupení a prezentace před širším publikem.

Cílem předmětu Prezentační a komunikační dovednosti je získání dovedností pro účinné zvládnutí vlastního vystoupení a prezentace před širším publikem. Důraz je kladen na tvorbu a přednes prezentace na zvolené téma, a to včetně následného získání komplexní zpětné vazby. Pozornost je mimo jiné věnována tipům na tvorbu prezentace s ohledem na její logickou strukturu a návodům pro účinné vlastní vystoupení v praxi.

 • Vymezení pojmů. Prezentační a komunikační dovednosti, rétorika, komunikace.
 • Tvorba prezentace v praxi. Výběr tématu, volba cíle prezentace, logická struktura.
 • Příprava prezentace. Příklady z praxe - vhodné a nevhodné prvky v prezentaci.
 • Výslovnostní a dechová cvičení. Prostředky pro oživení řeči. 
 • Tipy pro vlastní vystupování, praktický nácvik. Časté chyby - čeho se vyvarovat.
 • Sebepoznání. Návody pro překonání stresu a zvládnutí trémy.
 • Schopnost práce s časem.
 • Neverbální komunikace. Účinné využívání neverbálních aspektů pro podporu sdělení.
 • Vlastní prezentace zvoleného tématu. Zpětná vazba.

Lenka Holečková

 • Po ukončení studií pracovala několik let jako Corporate Credit Analyst v Raiffeisenbank, následně získala zkušenosti na pozici asistenta auditora.
 • V současné době se zaměřuje na výuku ekonomických předmětů, ale rovněž rétoriky, komunikačních a prezentačních dovedností, a to v českém i anglickém jazyce.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

S výukou jsem spokojená. Líbí se mi procvičování látky v podobě různých testů, ze kterých se o sobě někdy dozvíme věci, které jsme netušili.

S paní doktorkou Holečkovou jsem nadmíru spokojená. Její výklad je zajímavý, výuku propojuje s příklady z praxe, testy, či se zajímavými videi, které pak snadno nastíní problematiku komunikace a vše je srozumitelnější.

Zajímavý předmět.