VŠEM > Informace VŠEM > Praxe a partneři VŠEM > Profesní Dny VŠEM

Čas čtení: 2 min.Profesní Dny VŠEM

Profesní dny VŠEM byly realizovány ve dnech 5. – 7.5.2015 v budově VŠEM, kdy přístupné byly nejen studentům a absolventům VŠEM, ale i široké veřejnosti a studentům středních škol a to zcela zdarma.

Hlavním cílem a smyslem Profesních Dnů VŠEM bylo zprostředkovat prezentace firem prostřednictvím vrcholového managementu (osobní setkání s manažery a personalisty, strategie náboru nových zaměstnanců, možnosti uplatnění absolventů vysokých škol).
 
Návštěvníci si mohli bezplatně vyzkoušet s odborníky na slovo vzatými pracovní pohovory, sepsání svého životopisu a motivačního dopisu. Získali rady jak vyjednávat o platu a benefitech a vyzkoušeli si, zda zvládnou pohovor v cizím jazyce.
 
Součástí byly interaktivní prezentace, diskuze, rozhovory, workshopy a tréninky na rozvoj osobních schopností (prezentační dovednosti, rady pro úspěšné přijímací pohovory a zvládání konfliktů).
  • Na přednášky mohli účastníci přijít i s malými dětmi – v mezonetu auly, kde se také konaly přednášky, byl k dispozici relaxační koutek se sedacími Tuli vaky.
  • Hlídání dětí od 2 let zajistila přímo v budově a přilehlém dětském hřišti, Mateřská škola VŠEM.

PŘEDNÁŠKY

Součástí programu byly přednášky odborníků z praxe, kdy jednotliví přednášející zároveň představují specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví). Účastníci Profesních Dnů VŠEM získávají široký přehled o možnostech uplatnění na trhu práce. Po celou dobu přednášeli zajímaví řečníci z řad úspěšných osobností nejen českého byznysu. Připraveno bylo více než pět desítek přednášek a workshopů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Na Profesních Dnech VŠEM jste měli možnost dozvědět se více o rekvalifikačních a profesních kurzech, o nových trendech ve vzdělávání, o možnostech práce a studia v zahraničí, o vzdělání na míru pro velmi časově vytížené i technologicky zaměřenou generaci.

PORADENSTVÍ

Pro účastníky byla připravena právní, finanční, psychologická a studijní poradna, kde bylo možné diskutovat individuální dotazy. K dispozici byla rovněž možnost vyzkoušení si individuálního koučinku a kariérního poradenství.

TESTOVÁNÍ

Účastníci měli možnost otestovat si své schopnosti u společnosti SCIO a jobs.cz.

ZAMĚSTNAVATELÉ

S kým jste se mohli v rámci Profesních Dnů VŠEM setkat? Naše pozvání přijaly tyto společnosti:

< zpět

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna je velká banka, která svým zaměstnancům dává velké možnosti. Staňte se součástí našeho velkého týmu, který soustřeďuje různorodý talent, vědomosti a zkušenosti. Učte se od osobností, které udávají trendy a nastavují směr českému bankovnictví.

O společnosti

Česká spořitelna je v současnosti lídrem na trhu v mnoha směrech. Studentům a absolventům nabízí širokou škálu možností, jak získat pracovní zkušenosti a příležitosti k osobnostnímu rozvoji. Jsou si vědomi významu spokojených zaměstnanců pro společnost a zaměřují se na jejich motivaci a rozvoj.

Přednášky

Portfolio stylů leadershipu
•Během tohoto workshopu se společně zaměříme na prozkoumávání jednotlivých stylů uplatňovaných v leadershipu
•Zjistíte jaký styl je nejvíce blízký vaší osobnosti
•Budeme se bavit i o variabilitě uplatňování jednotlivých stylů řízení - tedy o tom, kdy je jaký styl vedení lidí nejefektivnější, a jak mezi nimi efektivně přecházet


Jak zvládnout obtížné situace (rozhovory) v roli leadera
•Společně se zaměříme na náročné situace, které každý leader zažívá při vedení svého týmu. Např. sdělování špatných zpráv, pokárání, pochvala (ano i ta je často obtížná :-)), rozvojová schůzka atd.
•Zaměříme se na to, jak tyto situace nejen zvládnout, ale hlavně pomoci v nich druhým k rozvoji a růstu
•Budeme se bavit o tom co je to "manažerská opice" a jak se jí zbavit a na jaká úskalí často naráží nováčci v roli leaderů

Přednášející

Martin Grau, Head of Sourcing, Česká spořitelna, a.s.