VŠEM > Informace VŠEM > Praxe a partneři VŠEM > Profesní Dny VŠEM

Čas čtení: 2 min.Profesní Dny VŠEM

Profesní dny VŠEM byly realizovány ve dnech 5. – 7.5.2015 v budově VŠEM, kdy přístupné byly nejen studentům a absolventům VŠEM, ale i široké veřejnosti a studentům středních škol a to zcela zdarma.

Hlavním cílem a smyslem Profesních Dnů VŠEM bylo zprostředkovat prezentace firem prostřednictvím vrcholového managementu (osobní setkání s manažery a personalisty, strategie náboru nových zaměstnanců, možnosti uplatnění absolventů vysokých škol).
 
Návštěvníci si mohli bezplatně vyzkoušet s odborníky na slovo vzatými pracovní pohovory, sepsání svého životopisu a motivačního dopisu. Získali rady jak vyjednávat o platu a benefitech a vyzkoušeli si, zda zvládnou pohovor v cizím jazyce.
 
Součástí byly interaktivní prezentace, diskuze, rozhovory, workshopy a tréninky na rozvoj osobních schopností (prezentační dovednosti, rady pro úspěšné přijímací pohovory a zvládání konfliktů).
  • Na přednášky mohli účastníci přijít i s malými dětmi – v mezonetu auly, kde se také konaly přednášky, byl k dispozici relaxační koutek se sedacími Tuli vaky.
  • Hlídání dětí od 2 let zajistila přímo v budově a přilehlém dětském hřišti, Mateřská škola VŠEM.

PŘEDNÁŠKY

Součástí programu byly přednášky odborníků z praxe, kdy jednotliví přednášející zároveň představují specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví). Účastníci Profesních Dnů VŠEM získávají široký přehled o možnostech uplatnění na trhu práce. Po celou dobu přednášeli zajímaví řečníci z řad úspěšných osobností nejen českého byznysu. Připraveno bylo více než pět desítek přednášek a workshopů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Na Profesních Dnech VŠEM jste měli možnost dozvědět se více o rekvalifikačních a profesních kurzech, o nových trendech ve vzdělávání, o možnostech práce a studia v zahraničí, o vzdělání na míru pro velmi časově vytížené i technologicky zaměřenou generaci.

PORADENSTVÍ

Pro účastníky byla připravena právní, finanční, psychologická a studijní poradna, kde bylo možné diskutovat individuální dotazy. K dispozici byla rovněž možnost vyzkoušení si individuálního koučinku a kariérního poradenství.

TESTOVÁNÍ

Účastníci měli možnost otestovat si své schopnosti u společnosti SCIO a jobs.cz.

ZAMĚSTNAVATELÉ

S kým jste se mohli v rámci Profesních Dnů VŠEM setkat? Naše pozvání přijaly tyto společnosti:

< zpět

Profontes

Profontes

ProFontes tvoří dvojice spolupracujících psychologů a koučů, kteří pro Vás ppřipravují workshop i individuální sezení.

O společnosti

Tým ProFontes tvoří dvojice spolupracujících psychologů a koučů - René Benda a Michaela Vlasáková. Ve své práci se zaměřují na propagaci a šíření informací o koučování a možnostech, které koučink nabízí pro osobní rozvoj a dosahování cílů. V praxi vycházejí především z aktuálních psychologických přístupů, studia jednooborové psychologie (FF UK), akreditovaných psychoterapeutických a koučovacích výcviků i vlastní soukromé praxe. Vedle toho se zaměřují na syndrom vyhoření a jeho prevenci. Ve volném čase se věnují práci s uprchlíky (RB) a lidem se sociální fobií (MV).

Přednášky

Jak zvládnout cokoli, ne všechno

- workshop v trváni cca 3 hodin o tom, jak lze využít koučováni a sebekoučování k větší efektivitě, rozvoji kariéry a dosahování cílů.
- zahrnuje užitečné tipy, sebezkušenostní cvičení, pomůcky a nástroje na sebekoučování a využití vlastních zdrojů pro stanovení priorit a dosahování cílů (z různých oblastí, nejen profesních).
- informace o tom, jak a čím může být přínosné koučování.
- teoretické informace vychazející z aktuálních výzkumů i uznávaných teorii.

Kafe s koučem

- cca 45-minutové individualni (one-to-one) sezeni s koučem.
- možnost reálně si vyzkoušet, jak může být koučování užitečné při stanovení priorit, dosahování cílů, překonávání prokrastinace apod.

Přednášející

René Benda
psycholog a kouč
Koučink je příjemný a zároveň velmi efektivní způsob osobního rozvoje a dosahování cílů. Dobrý kouč dokáže rozvíjet potenciál zájemce bez ohledu na jeho profesní zaměření, a zároveň toto profesní zaměření vzít v úvahu a pracovat s ním. Koučování se zdaleka neomezuje jen na profesní či kariérní růst – v případě zájmu klienta je možné zaměřit se na zdroje a způsoby zlepšení v osobní oblasti, vztazích či poznání sebe sama.

Míchaela Vlasáková
psycholog a kouč
Koučink je pro mě objevováním řešení, které v sobě koučovaný už má, pomocí dobrých otázek a naslouchání. Je to pro mě nejen způsob, jak se rozhodnout, kterým směrem se v pracovním nebo osobním životě vydat, ale také nástroj, jak na vybrané cestě setrvat a postupovat po ní. A to vše tak, aby koučovaný měl z jednotlivých mezikroků i z celkové cesty za cílem opravdovou radost. Kouče pak vidím jako průvodce koučovaného po této cestě, který mu pomáhá nalézat nové a nové zdroje a motivaci pro další kroky. Kouč je v podstatě největším fanouškem koučovaného.