VŠEM > Informace VŠEM > Praxe a partneři VŠEM > Profesní Dny VŠEM

Čas čtení: 2 min.Profesní Dny VŠEM

Profesní dny VŠEM byly realizovány ve dnech 5. – 7.5.2015 v budově VŠEM, kdy přístupné byly nejen studentům a absolventům VŠEM, ale i široké veřejnosti a studentům středních škol a to zcela zdarma.

Hlavním cílem a smyslem Profesních Dnů VŠEM bylo zprostředkovat prezentace firem prostřednictvím vrcholového managementu (osobní setkání s manažery a personalisty, strategie náboru nových zaměstnanců, možnosti uplatnění absolventů vysokých škol).
 
Návštěvníci si mohli bezplatně vyzkoušet s odborníky na slovo vzatými pracovní pohovory, sepsání svého životopisu a motivačního dopisu. Získali rady jak vyjednávat o platu a benefitech a vyzkoušeli si, zda zvládnou pohovor v cizím jazyce.
 
Součástí byly interaktivní prezentace, diskuze, rozhovory, workshopy a tréninky na rozvoj osobních schopností (prezentační dovednosti, rady pro úspěšné přijímací pohovory a zvládání konfliktů).
  • Na přednášky mohli účastníci přijít i s malými dětmi – v mezonetu auly, kde se také konaly přednášky, byl k dispozici relaxační koutek se sedacími Tuli vaky.
  • Hlídání dětí od 2 let zajistila přímo v budově a přilehlém dětském hřišti, Mateřská škola VŠEM.

PŘEDNÁŠKY

Součástí programu byly přednášky odborníků z praxe, kdy jednotliví přednášející zároveň představují specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví). Účastníci Profesních Dnů VŠEM získávají široký přehled o možnostech uplatnění na trhu práce. Po celou dobu přednášeli zajímaví řečníci z řad úspěšných osobností nejen českého byznysu. Připraveno bylo více než pět desítek přednášek a workshopů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Na Profesních Dnech VŠEM jste měli možnost dozvědět se více o rekvalifikačních a profesních kurzech, o nových trendech ve vzdělávání, o možnostech práce a studia v zahraničí, o vzdělání na míru pro velmi časově vytížené i technologicky zaměřenou generaci.

PORADENSTVÍ

Pro účastníky byla připravena právní, finanční, psychologická a studijní poradna, kde bylo možné diskutovat individuální dotazy. K dispozici byla rovněž možnost vyzkoušení si individuálního koučinku a kariérního poradenství.

TESTOVÁNÍ

Účastníci měli možnost otestovat si své schopnosti u společnosti SCIO a jobs.cz.

ZAMĚSTNAVATELÉ

S kým jste se mohli v rámci Profesních Dnů VŠEM setkat? Naše pozvání přijaly tyto společnosti:

< zpět

ŽENY, s.r.o.

ŽENY, s.r.o.

Nový projekt www.zenysro.cz je určený ženám, které hledají inspiraci, nebo se naopak inspirací chtějí stát.

O společnosti

Projekt ŽENY s.r.o. je určen všem ženám a dívkám, které jsou „posedlé“ – životem, prací, rodinou, koníčky, láskou či vášní… Ať už hledají samy inspiraci, nebo se chtějí inspirací pro ostatní stát. Projekt umožňuje zdarma testovat produktové novinky, sdílet své osobní zkušenosti, názory, nové impulsy, navazovat kontakty, chodit na zajímavé akce a aktivity (semináře, workshopy, ad.) „women only“.

Přednášky

Podnikat či zůstat zaměstnancem? Aneb co stojí podnikání v Čechách? Úspěšné podnikatelské příběhy, Eva Vašková – Čejková 

Eva jako dobrý příklad z praxe vlastního podnikání ženy na mateřské, Eva Vašková – Čejková a Eva Urbanová

Přednášející

Eva Vašková – Čejková
Zakladatelka projektu ŽENY s.r.o., patronka projektu Podnikavá žena Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a členka kolegia MINERVA21.

Eva Urbanová
Autorka projektu České bedýnky.